Om de behandeling en ziekteremming van COVID-19 te verbeteren en Nederland voor te bereiden op pandemieën veroorzaakt door nieuwe virale infectieziekten is (door)ontwikkeling van innovatieve sleuteltechnologieën noodzakelijk. Deze subsidieoproep is gericht op het financieren van publiek-private samenwerkingen voor het uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek naar life-science sleuteltechnologieën.

Onderwerpen

  • COVID-19 behandeling
  • Sleuteltechnologieën
  • Publiek private samenwerkingen

 

Onderdeel van programma

COVID-19

Geplaatst op

2 augustus 2022

Deadline

4 oktober 2022,
10.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Sleuteltechnologiën voor COVID-19 behandeling – PPS projecten (pdf) 413 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep is gericht op het financieren van publiek-private samenwerkingen voor het uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek naar sleuiteltechnologieën (Technology Readiness level (TRL) 3 t/m TRL6) die bijdragen aan therapieontwikkeling voor de behandeling van COVID-19 en mogelijke nieuwe infectieziekten. De subsidieoproep heeft de volgende doelstellingen:
-    De (door)ontwikkeling van sleuteltechnologieën gericht op de behandeling en ziekteremming van COVID-19 en mogelijke nieuwe infectieziekten.
-    Het opbouwen en versterken van intensieve en duurzame publiek-private samenwerkingen tussen onderzoeksorganisaties, zorginstellingen en bedrijven om een sterke positie van het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinfrastructuur te creëren op het gebied van pandemische paraatheid.

 

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieoproep richt zich specifiek op life science sleuteltechnologieën voor therapieontwikkeling en/of de behandeling van COVID-19. Tevens richt deze oproep zich nadrukkelijk op publiek-private samenwerkingen.
Bij de subsidieaanvraag dient minimaal een proof of concept van de technologie beschikbaar te zijn, wat wil zeggen dat de toepasbaarheid van het concept op experimentele basis reeds aangetoond is (TRL3). Subsidie kan worden aangevraagd voor de doorontwikkeling van de technologie tot minimaal TRL5 en bij voorkeur TRL6.

 

Randvoorwaarden

Deze subsidieoproep richt zich specifiek op life science sleuteltechnologieën voor therapieontwikkeling en/of de behandeling van COVID-19. Tevens richt deze oproep zich nadrukkelijk op publiek-private samenwerkingen. Ontwikkelde technologieën moeten therapieën opleveren die toegankelijk en betaalbaar zijn en een antwoord bieden op urgente COVID-19 behandelvragen. Daarnaast moeten zij ook nadrukkelijk en aantoonbaar bijdragen aan pandemische paraatheid.

Wie kan aanvragen?

Deze subsidieoproep staat alleen open voor consortia waar actief samengewerkt wordt tussen publieke en private partijen. De hoofdaanvrager voor deze subsidie moet verbonden zijn aan een Nederlandse onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht. Publiek private samenwerkingen bestaan minimaal uit twee verschillende organisaties. Waarbij minimaal één onderzoekorganisatie samenwerkt met minimaal één onderneming met winstoogmerk.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt €5.000.000,-. Per project kan maximaal €1.000.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 36 maanden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 4 oktober 2022, 10.00 uur uw uitgewerkte subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Sleuteltechnologiën voor COVID-19 behandeling – PPS projecten (pdf) 413 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Veerle Bos. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website