Deze subsidieoproep is op uitnodiging en is gericht aan Phrenos en heeft betrekking op mensen met complexe ggz-problematiek die aangewezen zijn op hulp vanuit verschillende wettelijke kaders en bekostigingsstructuren.

Onderwerpen

  • complexe ggz-problematiek
  • integrale financiering zorg en sociaal domein
  • regionale quickscan
  • instrumentontwikkeling
  • landelijke stuurgroep

Onderdeel van programma

Beschermd Thuis

Geplaatst op

14 mei 2020

Deadline

28 mei 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: Regionale quickscan zorg en sociaal domein bij complexe ggz-problematiek (pdf) 471 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep op uitnodiging richt zich op de uitvoering van een regionale quickscan gericht op de uiteenlopende problemen op verschillende levensgebieden van mensen met complexe ggz-problematiek. Zij zijn aangewezen op hulp vanuit verschillende wettelijke kaders en bekostigingsstructuren. Hierbij moeten meerdere partijen en de informele netwerken met elkaar samenwerken.
Het project leidt tot een instrument dat kan worden gebruikt om door middel van actieonderzoek de regionale samenwerking te verbeteren. Daarnaast wordt een stuurgroep van landelijke partijen opgezet die kan helpen het instrument verder te verspreiden en aanbevelingen gericht op systeemknelpunten kan oppakken.

Wat kan worden aangevraagd?

In de quickscan wordt in een aantal regio’s zowel de inhoud van zorg als de onderlinge samenhang en afstemming in kaart gebracht. Ook worden acties ter verbetering ingezet. Het project is in ieder geval gericht op onderstaande onderdelen:

  1. Voorbereiding en uitvoering van een quickscan op basis van actieonderzoek in 5 á 6 regio’s; inclusief follow-up.
  2. Formuleren en delen van de aanbevelingen per regio, resulterend in een eindrapportage inclusief actieagenda en verspreidings- en implementatieplan;
  3. Opzet stuurgroep met partijen die de aanbevelingen uit de actieagenda landelijk kunnen benutten én verspreiden naar andere regio’s als onderdeel van het hoofdlijnenakkoord ggz.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?  

Deze subsidieoproep is op uitnodiging en is gericht aan Phrenos. Deze partij dient samen met ZN, de VNG en een cliëntorganisatie de subsidieaanvraag in.

Het is verplicht om tenminste de volgende projectleden toe te voegen:

  • Hoofdaanvrager en projectleider/penvoerder (zelfde persoon): is (eind)verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag; tijdens het aanvraagproces en de uitvoering van het project is dit de contactpersoon voor ZonMw.
  • Bestuurlijk verantwoordelijke: degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte kan vertegenwoordigen.

Welk bedrag kan aangevraagd worden?

Binnen deze subsidieoproep op uitnodiging is in totaal €200.000 beschikbaar. Dit is tevens het maximaal aan te vragen subsidiebedrag. De looptijd van het project is maximaal 28 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 28 mei 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: Regionale quickscan zorg en sociaal domein bij complexe ggz-problematiek (pdf) 471 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met programmasecretaris Kitty de Vries. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website