Deze subsidieronde is gericht op Doorbraakprojecten op het gebied van (de behandeling van) ernstige erfelijke aandoeningen en op ontwikkeling van humane embryo-achtige structuren met behulp van pluripotente stamcellen conform de doelstellingen van het programma PSIDER.

Onderwerpen

 • Ernstige erfelijke ziekten
 • Embryo-achtige structuren
 • Geïnduceerde pluripotente stamcellen
 • Embryonale stamcellen
 • Organoïden

Onderdeel van programma

Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research (PSIDER)

Geplaatst op

9 december 2021

Deadline

15 februari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte Aanvraag PSIDER Doorbraakprojecten 2021 (pdf) 347 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidie is bedoeld om jonge onderzoekers (bijvoorbeeld (bio)medische onderzoekers, (medische) technici, chemici, of fysici) uit te dagen binnen de doelstellingen van PSIDER nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken te bewerkstelligen. De focus ligt op het ontwikkelen van een innovatief idee tot een proof-of-concept. Het project is gericht op het testen van de hypothese achter het concept/idee. We verwachten dat enkele van deze experimentele onderzoeken resulteren in baanbrekende ontdekkingen die tot nieuwe onderzoekslijnen en oplossingsrichtingen met potentieel grote klinische impact kunnen leiden. Daarbij accepteren we dat dit voor een deel van de PSIDER doorbraakprojecten niet zal gelden, (“High Risk-High Gain” projecten).

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan maximaal €150.000,- voor een periode van minimaal 12 tot maximaal 18 maanden worden aangevraagd. De hoofdaanvrager besteed minimaal 0,2 fte aan het project. Indien het salaris van de onderzoeker niet ten laste komt van het aangevraagde budget, dan wordt die bijdrage als matching beschouwd.

Randvoorwaarden

De subsidieoproep is op vijf punten afgebakend:

 1. Gebruik van pluripotente stamcellen;
 2. Ernstige erfelijke aandoeningen (voor projecten binnen hoofdlijn 1);
 3. Embryoachtige structuren (voor projecten binnen hoofdlijn 2);
 4. Talentontwikkeling
 5. Risicovol onderzoek.

 

Wie kan aanvragen?
Als uw projectidee in de ronde Doorbraakprojecten 2021 van het programma PSIDER een positief advies tot uitwerken heeft gekregen, kunt u uw subsidieaanvraag indienen. Als u besluit tegen negatief advies een subsidieaanvraag in te dienen, moet u dit vooraf melden bij ZonMw via translational@zonmw.nl.
De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Een (jonge) onderzoeker, met promotiedatum in het tijdvak april 2015 – juni 2020. Er geen extensieregelingen van toepassing.
 • De hoofdaanvrager, tevens projectleider/penvoerder, mag maar éénmaal een aanvraag binnen deze PSIDER subsidieronde Doorbraakprojecten indienen.
 • De hoofdaanvrager is aangesloten bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie volgens het EU staatssteunrecht.
 • Een doorlopend contract is niet noodzakelijk; het instituut waar het onderzoek zal worden uitgevoerd moet wel worden opgegeven.

 

Budget
Er kan maximaal €150.000,- voor een periode van minimaal 12 tot maximaal 18 maanden worden aangevraagd. Matching is niet verplicht.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 15 februari 2021, 14:00 uur uw aanvraag indienen via Mijn ZonMw

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Subsidieoproep Uitgewerkte Aanvraag PSIDER Doorbraakprojecten 2021 (pdf) 306 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elise Keijzer of Karien de Rooij. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website