In deze subsidieronde worden 2 afdelingen Sociale Geneeskunde, voorgedragen door Sogeon, uitgenodigd om per afdeling 1 subsidieaanvraag in te dienen bij ZonMw. Het doel van deze subsidieoproep is het faciliteren van de uitvoering van inhoudelijk goed en voor de sociale geneeskunde relevant wetenschappelijk onderzoek.

Onderwerpen

  • Academisering opleiding tot Arts Maatschappij en Gezondheid
  • Sociale geneeskunde

Onderdeel van programma

Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG)

Geplaatst op

10 februari 2021

Deadline

20 april 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Promotieonderzoek Arts Maatschappij & Gezondheid (pdf) 240 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het faciliteren van de uitvoering van inhoudelijk goed en voor de sociale geneeskunde relevant wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan voor de academisering van opleiding tot Arts Maatschappij en Gezondheid. Daarom voeren artsen in opleiding tot onderzoekers (aiotos) Arts Maatschappij en Gezondheid het promotieonderzoek uit.

Wat kan worden aangevraagd?

Aanvragers kunnen subsidie aanvragen voor een onderzoeksproject dat uitgevoerd wordt door een promovendus in opleiding tot Arts Maatschappij en Gezondheid, met als resultaat een gepromoveerde Arts Maatschappij en Gezondheid. Het onderzoek levert aantoonbaar nieuwe relevante kennis en inzichten op en dient zich te richten op de beantwoording van:

  • Of wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk van de Arts Maatschappij en Gezondheid over diagnostiek, beloop en beleid van ziekten en klachten om de behandeling van patiënten te verbeteren.
  • Of relevante vraagstukken in de klinische praktijk van Artsen Maatschappij en Gezondheid.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Aanvragers zijn afdelingen Sociale Geneeskunde van de Nederlandse universitaire medische centra (umc’s) met een opleiding tot Arts Maatschappij & Gezondheid. Aanvragers kunnen uitsluitend indienen op (afdelings)uitnodiging. In deze subsidieronde worden 2 afdelingen Sociale Geneeskunde, voorgedragen door Sogeon, uitgenodigd om per afdeling 1 subsidieaanvraag in te dienen bij ZonMw.

Budget

Voor deze subsidieronde is ongeveer € 500.000,- beschikbaar. Het aan te vragen bedrag is maximaal € 250.000,- per subsidieaanvraag voor aioto-trajecten. De looptijd van de projecten is maximaal 84 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 20 april 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Promotieonderzoek Arts Maatschappij & Gezondheid (pdf)

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma (Yael Stein). Voor technische vragen over Mijn ZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Yael Stein

Clusterassistent Kwaliteit van Zorg

+31 70 349 53 30
hgog@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website