Partijen die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen subsidie aanvragen voor het uitwerken van een plan van aanpak van een centraal, evaluatief onderzoek voor het in kaart brengen van resultaten, geleerde lessen en borging van initiatieven omtrent de aanpak voor verward gedrag.

Onderwerpen

  • verward gedrag
  • evaluatie
  • ggz

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag

Geplaatst op

21 mei 2019

Deadline

8 juli 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Projectschets: Centrale evaluatie goed werkende aanpak verward gedrag (pdf) 528 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is een projectschets van een centraal, evaluatief onderzoek voor het in kaart brengen van resultaten, geleerde lessen en borging van initiatieven omtrent de aanpak voor verward gedrag. Het centrale evaluatie onderzoek moet inzicht geven in de succesfactoren voor een goed werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Ook moet het onderzoek bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze aanpak in Nederland. Eén partij wordt geselecteerd op basis van de projectschets en een presentatie. Met behulp van een startsubsidie werkt deze partij het plan van aanpak verder uit.

Wat kan worden aangevraagd?

Partijen die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen met een projectschets subsidie aanvragen voor het uitwerken van een plan van aanpak van een centraal, evaluatief onderzoek voor het in kaart brengen van resultaten, geleerde lessen en borging van initiatieven omtrent de aanpak voor verward gedrag. De onderzoekende partij is vrij in het kiezen van een passende onderzoeksbenadering en -opzet en het specificeren van de probleemstelling. In de projectschets worden de hoofdlijnen en beoogde insteek van de evaluatie beschreven.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Uitsluitend partijen die een gerichte uitnodiging hebben ontvangen, komen in aanmerking om in te dienen. Er worden 4 partijen uitgenodigd, waarvan één projectvoorstel wordt toegekend om hun projectschets verder uit te werken in een volledig plan van aanpak.

Budget

De toewijzing op basis van de projectschets voor het uitwerken van het plan van aanpak en eerste overzicht bedraagt een startsubsidie van maximaal € 50.000. Voor het uitvoeren van het plan van aanpak kan vervolgens maximaal € 250.000 aangevraagd worden. De maximale looptijd voor de startsubsidie is augustus t/m november 2019.

Aanvraag indienen

U kunt tot 20 juni 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet. De link om in te dienen wordt via de mail gestuurd.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Projectschets: Centrale evaluatie goed werkende aanpak verward gedrag (pdf) 528 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Merel Keizer. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Merel Keizer

Programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 54 32
E-mailadresavg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website