Het NIVEL, Hogeschool Utrecht en IQ Healthcare kunnen binnen deze subsdieoproep gezamenlijk een subsidie aanvragen om een een programmeringsstudie uit te voeren om te komen tot een planmatige, systematische en breed gedragen programmering voor het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: Wijkverpleging.

Onderwerpen

  • Verpleegkundigen en verzorgenden
  • Richtlijn
  • Programmeringsstudie
  • Programmeringsagenda

Onderdeel van programma

Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019 – 2022

Geplaatst op

6 november 2019

Deadline

29 januari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: Programmeringsstudie programma ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V (pdf) 341 KB

Doel subsidieoproep

Met deze subsidieoproep willen we door een programmeringsstudie tot een planmatige, systematische en breed gedragen programmering komen voor het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: Wijkverpleging. De programmeringsstudie onderzoekt op welke patiëntproblemen en verpleeg sensitieve uitkomstmaten in de wijkverpleging knelpunten spelen, waarbij de verwachting is dat richtlijnontwikkeling een bijdrage levert aan kwaliteitsverbetering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in knelpunten die op korte en langere termijn kunnen worden geagendeerd binnen het ZonMw-programma.

Wat kan worden aangevraagd?

Een subsidie voor een programmeringsstudie die een programmeringsagenda oplevert bestaande uit de volgende onderdelen:

  1. Een agenda van vraagstukken of onderwerpen waarvoor een knelpuntenanalyse wenselijk wordt geacht.
  2. Een agenda van vraagstukken of onderwerpen waarvoor kwaliteitsstandaarden gewenst zijn, hierbij wordt duidelijk welke vorm kwaliteitsstandaard aangeraden wordt.
  3. Een agenda van bestaande kwaliteitstandaarden waar (voorbereidende) implementatieactiviteiten dan wel evaluatieactiviteiten nodig zijn.
  4. Een agenda van herzieningen/aanvullingen bij bestaande V&V-standaarden, inclusief een overzicht van die onderdelen waarop de herziening dan wel aanvulling plaats zou moeten vinden.
  5. Een plan voor het actueel houden van de ontwikkelde programmeringsagenda’s.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Het NIVEL, Hogeschool Utrecht en IQ Healthcare worden uitgenodigd om gezamenlijk een aanvraag in te dienen. NIVEL vanwege haar expertise bij het opzetten van de studie naar bestaande verpleegkundige richtlijnen en de ontwikkeling van de Wittevlekkenkaart (2016). Hogeschool Utrecht vanwege haar expertise bij het opstellen van de kennisagenda wijkverpleging. IQ Healthcare vanwege haar expertise rondom verpleeg sensitieve uitkomstmaten en het framework Essentials of care.

Budget

Er is maximaal € 135.000,- beschikbaar, inclusief BTW, voor één project. De maximale looptijd is 16 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 29 januari 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: Programmeringsstudie Programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden V&V (pdf) 341 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Denise Temmink. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website