Het programma Translationeel onderzoek 2 heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten.

Onderwerpen

  • Translationeel Onderzoek
  • Laatste deel van preklinisch onderzoek en klinische fase I/II studie (of vergelijkbaar)
  • (nieuwe) geneesmiddelen, behandelingen, diagnostiek, medische hulpmiddelen en lichaamsmaterialen, die kunnen worden ingezet voor preventie en behandeling.
  • Binnen het programma zijn een aantal aandachtsgebieden benoemd: Personalised medicine, Ontwikkeling van ATMP’s (Advanced Therapy Medical Products) en Regeneratieve geneeskunde.
  • Deze globale aanwijzing van aandachtsgebieden sluit evenwel de toewijzing van translationeel onderzoek op andere terreinen niet uit.

Onderdeel van programma

Programma Translationeel Onderzoek 2

Geplaatst op

27 november 2018

Deadline

29 januari 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Programma Translationeel Onderzoek 2; Bench to Bedside; Affordable Health (pdf) 196 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidie oproep van het ZonMw programma Translationeel Onderzoek 2 is een onderdeel van het ‘Affordable Health Care’ programma van het Oncode Instituut en richt zich op proof-of-concept studies met als doel bij te dragen aan duurzame gezondheidszorg. Onder duurzame gezondheidszorg wordt verstaan: voor de maatschappij betaalbare gezondheidszorg die bemensbaar en voor iedereen toegankelijk is.

Wat kan worden aangevraagd?

  • Looptijd projecten: maximaal 4-6 jaar;
  • Maximaal subsidiebudget € 1.200.000,- ;
  • preklinisch onderzoek en klinische fase I/II studie (of vergelijkbare fase).

Randvoorwaarden

Deze subsidie ronde richt zich op projecten in het laatste deel van preklinisch onderzoek en klinische fase I/II studie (of vergelijkbare fase). Projecten worden uitsluitend gefinancierd wanneer de uitvoering van de klinische fase (fase I/II of vergelijkbare studies) binnen de looptijd van het project is afgerond. Het is mogelijk om een aanvraag voor een alleen klinische fase I/II studie (of vergelijkbare studie) in te dienen. NB: de term ‘klinisch’ dient hierbij breed opgevat te worden en betreft zowel medisch, preventie als zorgonderzoek.

Wie kan aanvragen?

Onderzoekers van het Oncode Instituut die uitgenodigd zijn een subsidieaanvraag in te dienen. De studie moet worden uitgevoerd in (een) Nederlands(e) kennis- of zorginstelling(en). Oncode Instituut treedt op als bestuurlijk verantwoordelijke onder de voorwaarde dat de subsidie uitsluitend ten goed komt van de onderzoeksactiviteiten die bij de aan Oncode Instituut gelieerde instellingen worden uitgevoerd.

Budget

Het maximale beschikbare budget is € 1.200.000,-.

Aanvraag indienen

U kunt tot 29 januari 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Programma Translationeel Onderzoek 2; Bench to Bedside; Affordable Health (pdf) 196 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Janine Blom. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website