Binnen het hoofdlijnenakkoord ggz, dat in 2018 is gesloten, is de afspraak gemaakt dat partijen de inzet van ervaringsdeskundigen stimuleren, onder andere in opleidingen, behandelingen en ondersteuning van cliënten. Binnen het hoofdlijnenakkoord wordt ingezet op het vormgeven van de professionalisering van het beroep van ervaringsdeskundigen.

Onderwerpen

  • ervaringsdeskundigen
  • Hoofdlijnenakkoord GGZ
  • stroomlijnen van opleidingen
  • kwaliteitssysteem
  • kwaliteitsborging

 

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

Geplaatst op

19 december 2019

Deadline

17 januari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Professionalisering ervaringsdeskundigen (pdf) 412 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het creëren van randvoorwaarden die van belang zijn om een stevige professionele basis te leggen voor de inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz, namelijk opleidingseisen, kwaliteitssysteem en een instrument voor kwaliteitsborging. Deze randvoorwaarden leggen een stevige basis voor het opnemen van de ervaringsdeskundige als beroep binnen de zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

De subsidie die kan worden aangevraagd bij ZonMw bedraagt maximaal €500.000,-. De looptijd van het project bedraagt maximaal 24 maanden. Er is eenmalig budget beschikbaar.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Dit betreft een subsidieoproep op uitnodiging. Dit betekent dat enkel het consortium bestaande uit de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd), Kenniscentrum Phrenos en Trimbos-instituut een subsidieaanvraag in kan dienen. De Vereniging van Ervaringsdeskundigen is landelijk de grootste beroepsvereniging voor ervaringsdeskundigen. Zij zijn binnen het User Research Centre reeds verenigd met Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut. Deze samenwerking tussen beroepsvereniging en twee expertisecentra biedt hen een unieke positie om deze exercitie uit te voeren.

Voor deze subsidieaanvraag is een samenwerkingsovereenkomst verplicht.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 17 januari 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Professionalisering ervaringsdeskundigen (pdf) 412 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Laura Pruyn

Programmamanager

+31 70 349 54 70
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website