Op 18 januari 2021 is de pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek (CRJO) fase I gestart. Een viertal samenwerkingsverbanden werkten hierin onder begeleiding van de Hogeschool Utrecht (HU) met de CRJO-methodiek aan een onderzoeksvoorstel. Het doel was om een gedragen onderzoeksvoorstel te ontwikkelen in aansluiting op een concrete praktijkkwestie en daarnaast een duurzaam samenwerkingsverband te bouwen. Het gedragen onderzoeksvoorstel als resultaat van CRJO fase I, kan als uitgewerkte aanvraag worden ingediend in deze subsidieoproep ‘Pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek - fase II’.

Onderwerpen

  • Onderzoeksvoorstel schrijven dat aansluit op een praktijkkwestie
  • Duurzaam samenwerkingsverband ontwikkelen
  • Zingeving cliënten in de Langdurige Zorg en Ondersteuning
  • Versterken van de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en zorgprofessionals en ondersteuningsprofessionals

Onderdeel van programma

Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

21 september 2021

Deadline

19 oktober 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek Fase II (pdf) 237 KB

Doel subsidieoproep

De te onderzoeken kwestie komt voort uit de dagelijkse zorg- en ondersteuningspraktijk binnen de kaders van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De onderzoeksvraag sluit aan bij de behoeften en wensen van cliënten, naasten en/of mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals. Door middel van co-creatie tussen onderzoekers, cliënten, naasten en/of mantelzorgers en de zorg- en ondersteuningsprofessionals wordt middels passend praktijkgericht onderzoek, naar een antwoord gezocht op de onderzoeksvraag. Het praktijkgerichte onderzoek levert transfereerbare kennis op. De opgedane kennis wordt gedurende en/of na afloop van het project direct ingezet in de praktijk waar het onderzoek plaatsvindt. Het project levert een aantoonbare bijdrage aan de verbetering van kwaliteit van zorg en aan de ondersteuning en het welbevinden van cliënten. Daarnaast draagt het project bij aan de versterking van de kennisinfrastructuur en de wisselwerking tussen theorie en praktijk van de langdurige zorg- en ondersteuningssector.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieronde vraagt om een samenwerking tussen praktijk en onderzoek. Let op: Alleen samenwerkingsverbanden die in de pilot CRJO fase I onder procesbegeleiding van de HU een onderzoeksvoorstel hebben uitgewerkt kunnen in deze ronde een uitgewerkte aanvraag indienen.

Randvoorwaarden

Een aanvraag voor fase II van de pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek kan alleen ingediend worden door een samenwerkingsverband bestaande uit onderzoekers van een onderzoeksorganisatie (Universiteit en/of HBO), minimaal één praktijkorganisatie (een organisatie die Wlz-zorg en/of ondersteuning verleend) en (een vertegenwoordiging van) cliënten, en/of naasten en/of mantelzorgers. De afspraken uit de samenwerkingsverband worden vastgelegd in een consortiumovereenkomst

Budget

  • Per aanvraag in fase II kan maximaal € 225.000,- worden aangevraagd voor de duur van maximaal 24 maanden.
  • Cofinanciering van minimaal 15%, in kind en/of in cash, is verplicht.

Aanvraag indienen

U kunt tot 19 oktober 2021, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek Fase II (pdf) 237 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Annelien Wendrich – van Dael of Désirée te Marvelde. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Annelien Wendrich – van Dael

Programmamanager

+31 70 349 54 72
LZO@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Désirée te Marvelde

Senior Programmamanager

+31 70 349 54 72
LZO@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website