De overgangssubsidie is bedoeld om de al opgebouwde kennisinfrastructuur in de zintuigelijk gehandicaptensector te waarborgen. Daarnaast is een belangrijk doel om voor de sectoren visueel en auditief/communicatief, onder aanvoering van de ZG expertise-organisaties, samen te werken aan de ontwikkeling van een meerjarig deelsectorplan (2020-2022).

Onderwerpen

  • Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten
  • Erkende ZG-instellingen
  • Overgangssubsidie
  • Continuïteit kennisinfrastructuur
  • Procesbeschrijving meerjarig deelsectorplan

Onderdeel van programma

Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten

Geplaatst op

15 februari 2019

Deadline

28 maart 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Overgangssubsidie 2019 programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (pdf) 723 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om de periode tussen erkenning en de ontwikkeling van het meerjarig deelsectorplan te overbruggen. Voor 2019 is een overgangssubsidie beschikbaar. Het jaar is de eerste stap in het verandertraject en dient als opmaat naar de uitvoering van het meerjarig deelsectorplan. De overgangssubsidie 2019 bestaat uit twee onderdelen:

  • Continuïteit bestaande kennisinfrastructuur. Dit deel is bedoeld om de al opgebouwde kennisinfrastructuur van de sector te waarborgen
  • Procesbeschrijving meerjarig deelsectorplan. Dit deel is bedoeld om voor de deelsectoren, onder aanvoering van de ZG expertise-organisaties, samen te werken aan de ontwikkeling van een meerjarig deelsectorplan

Wat kan worden aangevraagd?

Organisaties die zijn erkend als ZG expertise-organisaties kunnen een overgangssubsidie aanvragen voor het jaar 2019. Met deze subsidie kunnen zij de al opgebouwde kennisinfrastructuur van de sector waarborgen en toe gaan werken naar de meerjarige deelsectorplannen voor de periode 2020 tot en met 2022.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Organisaties kunnen in aanmerking komen voor de overgangssubsidie wanneer zij in 2018 financiële middelen hebben ontvangen van VWS voor activiteiten van de expertisefunctie ZG én in het kader van het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten d.d. 3 december 2019 zijn erkend als ZG-expertiseorganisatie.
Erkende ZG-expertise organisaties die in 2018 geen financiële middelen hebben ontvangen van VWS, kunnen waar van toepassing als mede-aanvrager worden opgevoerd.

Budget

Het maximaal aan te vragen bedrag per deelsector komt overeen met de garantiebedragen per instelling die op 26 november 2018 zijn afgegeven, aangevuld met de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2018 over dit deel.
In aanvulling hierop wordt een bedrag beschikbaar gesteld dat kan worden besteed aan een onderzoekronde, aan de gezamenlijke voorbereiding van de meerjarenaanvraag/het toewerken naar de beoogde richting of een combinatie van beide.

Aanvraag indienen

U kunt tot 28 maart 2019 14:00h uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Overgangssubsidie 2019 programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (pdf) 723 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Manon Hekman. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website