Deze subsidieoproep gaat specifiek over de (verdere) ontwikkeling van een model voor een virtueel netwerk. Dit virtueel netwerk is voor (en door) een groep mensen met een (chronische) aandoening of beperking (patiënten en naasten) die op het moment nog niet of onvoldoende wordt gerepresenteerd door een bestaande patiëntenvereniging of een andere belangenbehartigende organisatie. Na afloop van het project kan de methode (het model) voor het opzetten van een) virtuele netwerk worden uit gebouwd in het bestaand (digitale) aanbod. En komt het beschikbaar voor anderen die een dergelijk netwerk willen inrichten.

Onderwerpen

  • Impact en bereik
  • Mensen met een (chronische) ziekte, beperking, psychische problemen of naasten
  • Toepassing in termen van impact
  • Toepassing van ICT en e-health

Onderdeel van programma

Voor elkaar!

Geplaatst op

21 december 2021

Deadline

10 februari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkeling virtuele netwerken (pdf) 233 KB

Doel subsidieoproep

In het programma Voor elkaar! zijn in diverse projecten reeds virtuele netwerken of community ’s tot stand gekomen. Meestal rondom een specifieke doelgroep (zoals jongeren) en een (maatschappelijk) vraagstuk (zoals lokaal zorgdomein, onderwijs of werk en inkomen).

Mensen met een aandoening of beperking verenigen zich steeds meer en vaker online. Bijvoorbeeld via Facebook of Instagram of een specifiek ontwikkeld web platform.
Dit vergroot de vindbaarheid van andere mensen met dezelfde aandoening en maakt gerichtere informatievoorziening mogelijk. Er is veel informatie online te vinden, maar dit is veelal versnipperd en de betrouwbaarheid van deze informatie is daarmee moeilijker te toetsen. Een digitaal netwerk maakt het mogelijk om informatie te bundelen en mensen aan elkaar te koppelen (online). Doel van het virtuele netwerk is versterking van hun positie en participatie door het (inrichten van) virtuele netwerken en communities van de patiënten/cliënten en hun naasten.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde is het totale beschikbare subsidiebudget € 200.000,-.
Indien de aanvrager niet eerder financiële steun heeft ontvangen onder de de-minimisverordening kan maximaal € 200.000 voor maximaal 3 jaar worden verstrekt.
Indien honorabel zal er 1 project kunnen starten.

Randvoorwaarden

Deze subsidieoproep is op uitnodiging.

Wie kan aanvragen?

In het programma Voor elkaar! is de hoofdaanvrager altijd een vertegenwoordiger van (een brede doelgroep) patiënten/cliënten of naasten. De aanvraag dient altijd vanuit deze groep te komen. In het kader van ‘niets over ons zonder ons’. Samenwerking met relevante stakeholders die participeren in het project en/of in de projectgroep is een vereiste.
De aanvrager heeft ervaring met het opzetten van virtuele netwerken voor patiënten.

U kunt een aanvraag indienen wanneer u:
Een belangenorganisatie, vereniging, stichting, samenwerkingsverband of netwerk vertegenwoordigt, die werkt voor én door mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en/of hun naasten. De aanvragende organisatie, stichting, vereniging of netwerk zet zich in zonder winstoogmerk. U kunt alleen een subsidie aanvragen als de projectgroep werkt vanuit ervaringsdeskundigheid.

Budget

In deze subsidieronde is het totale beschikbare subsidiebudget € 200.000,-.
Indien de aanvrager niet eerder financiële steun heeft ontvangen onder de de-minimisverordening kan maximaal € 200.000 voor maximaal 3 jaar worden verstrekt.
Indien honorabel zal er 1 project kunnen starten.

Aanvraag indienen

U kunt tot 10 februari 2022, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkeling virtuele netwerken (pdf) 233 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Huizer, Robert Jabroer of Ramona van Aalst 070 -349 54 71.

Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Jolanda Huizer

Programmamanager Voor elkaar!

+31 70 349 54 71
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website