De beroepsvereniging V&VN wordt uitgenodigd om, in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, subsidie aan te vragen voor het (door)ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsstandaarden. Het gaat om een breed en samenhangend scala aan kwaliteitsmethodieken en -instrumenten voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging.

Onderwerpen

  • wijkverpleging
  • kwaliteitsstandaarden
  • verpleegkundigen
  • verzorgenden
  • verpleegkundig specialisten

Onderdeel van programma

Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019 - 2022: Wijkverpleging

Geplaatst op

9 november 2021

Deadline

4 oktober 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden Wijkverpleging 2021 (pdf) 246 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de wijkverpleging.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor het (door)ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsbeleid bestaande uit een breed en samenhangend scala aan kwaliteitsmethodieken en -instrumenten voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging.

De aanvraag van subsidie vindt plaats op basis van een bundeling van projecten per programmalijn, waarin de uit te voeren deelprojecten inhoudelijk en financieel zijn geduid. Coördinatie- en beheerkosten kunnen onderdeel zijn van dit plan en worden afzonderlijk als deelproject of als onderdeel van het uurtarief zichtbaar gemaakt en betreffen maximaal 15% van het totale jaarlijks beschikbare bedrag.

Randvoorwaarden

Het programmabudget wordt niet ingezet voor:

  • wetenschappelijk onderzoek
  • implementatieactiviteiten op een specifieke zorglocatie of in een specifieke zorgorganisatie
  • projecten die uitsluitend het opleiden van professionals ondersteunen zonder bij te dragen aan te ontwikkelen kwaliteitsstandaarden

Wie kan aanvragen?

Beroepsvereniging V&VN kan aanspraak maken op subsidie die gerelateerd is aan en voortvloeit uit de activiteiten gesubsidieerd voor programmabureau V&VN (ZonMw-project 10110052020001).

Budget

In deze subsidieronde kan maximaal € 2.500.000,- worden aangevraagd voor deelprojecten met een einddatum van 1 juli 2024. Dit bedrag is inclusief eventueel verschuldigde btw. Oplevering van producten en de (financiële) eindverantwoording vindt plaats op of voor deze datum.

Aanvraag indienen

Gedurende 1 jaar vanaf het moment van openstelling van de subsidieoproep kan beroepsvereniging V&VN 2 keer een subsidieaanvraag voor Kwaliteitsstandaarden Wijkverpleging 2021 indienen. De 1e indiening vindt plaats voor 17 mei 2022, de 2e indiening vindt plaats voor 4 oktober 2022. V&VN maakt tenminste 6 weken voor indiening via kwaliteitvanzorg@zonmw.nl kenbaar dat zij binnen 6 weken een subsidieaanvraag indient.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden Wijkverpleging 2021 (pdf) 246 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Denise Temmink (programmamanager) of Odile Baijer (programmasecretaris). Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website