Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen.

Onderwerpen

  • Verpleegkundigen en verzorgenden
  • Richtlijn
  • Skin Tears
  • Wondzorg  
  • Kwetsbare ouderen

Onderdeel van programma

Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden

Geplaatst op

2 april 2019

Deadline

29 mei 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V -Ontwikkelen verpleegkundige richtlijn Skin Tears (pdf) 430 KB

Doel subsidieoproep

Een skin tear is een traumatische lapwond die in de eerste plaats voorkomt aan de ledematen van volwassenen en/of ouderen. Wondverpleegkundigen geven een aantal knelpunten aan rondom de preventie en behandeling van skin tears. In 2013 is de landelijke richtlijn Wondzorg opgesteld. Specialistische kennis rondom skin tears komt hier echter minimaal in terug en bovendien wordt er weinig tot geen aandacht besteed aan preventieve maatregelen. Het doel van deze richtlijn is daarom het aanreiken van een eenduidig handvat voor verpleegkundige beroepsgroepen. Met deze richtlijn kunnen de zorgprofessionals stapsgewijs (dan wel in een multidisciplinair overleg) besluiten nemen en overgaan op het inzetten van preventie en interventies van skin tears.

Wat kan worden aangevraagd?

Er is maximaal € 100.000, incl. BTW beschikbaar voor de ontwikkeling van deze richtlijn. De maximale looptijd is 24 maanden.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Deze subsidieoproep is op uitnodiging. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft een uitnodiging ontvangen om een subsidieaanvraag in te dienen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 29 mei 2019, 14.00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V -Ontwikkelen verpleegkundige richtlijn Skin Tears (pdf) 430 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Denise Temmink of Elke van Vliet. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website