De beroepsverenigingen betrokken bij de bestuurlijke afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 zijn uitgenodigd om gezamenlijk 2 uitgewerkte subsidieaanvragen in te dienen. Eén voor het uitvoeren van een knelpuntenanalyse gericht op het onderwerp kwetsbare ouderen en één voor een knelpuntenanalyse gericht op het onderwerp dementie.

Onderwerpen

  • Dementie
  • Knelpuntenanalyse
  • Kwetsbare ouderen
  • Ontwikkelen kwaliteitsstandaarden
  • Paramedische zorg

Onderdeel van programma

Programma Paramedische Zorg 2019-2022

Geplaatst op

27 oktober 2020

Deadline

24 november 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden paramedische zorg: knelpuntenanalyse kwetsbare ouderen en dementie (pdf) 311 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het verkrijgen van inzicht in de knelpunten van de betrokken paramedische beroepsgroepen bij de onderwerpen kwetsbare ouderen en dementie. Middels een knelpuntenanalyse wordt onderzocht welke behoeften, zorgvragen en knelpunten er spelen bij  zorgverleners en zorgvragers op deze 2 onderwerpen. De knelpuntenanalyse vormt de basis voor de ontwikkeling van (modules van) kwaliteitsstandaarden.

De knelpuntenanalyse heeft als resultaat:  

  • Een overzicht van knelpunten, waarbij de knelpunten worden geclusterd in deelonderwerpen en worden geprioriteerd.
  • Een concreet advies hoe en in welke vorm deze knelpunten te adresseren in een vervolgtraject. Hiervoor wordt het onderwerp nader afgebakend en worden concept uitgangsvragen opgesteld.

Wat kan worden aangevraagd?

De beroepsverenigingen betrokken bij de bestuurlijke afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een knelpuntenanalyse gericht op de onderwerpen kwetsbare ouderen en dementie. Middels een knelpuntenanalyse wordt onderzocht welke behoeften, zorgvragen en knelpunten er spelen bij zorgverleners en zorgvragers op deze 2 onderwerpen. De knelpuntenanalyse vormt de basis voor de ontwikkeling van (modules van) kwaliteitsstandaarden.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De beroepsverenigingen betrokken bij de bestuurlijke afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 zijn uitgenodigd om gezamenlijk 2 uitgewerkte subsidieaanvragen in te dienen. Eén partij is de hoofdaanvrager. Eén subsidieaanvraag is gericht op de knelpuntenanalyse voor het onderwerp kwetsbare ouderen en één subsidieaanvraag is gericht op de knelpuntenanalyse voor het onderwerp dementie.

Budget

Voor deze subsidieronde is maximaal € 100.000,- beschikbaar. Er is maximaal € 50.000,- beschikbaar voor een knelpuntenanalyse op het onderwerp kwetsbare ouderen en maximaal € 50.000,- voor een knelpuntenanalyse op het onderwerp dementie.  

De looptijd van de projecten is maximaal 4 maanden. Cofinanciering (in cash of in kind) is een pré, maar geen vereiste.

Aanvraag indienen

U kunt tot 24 november 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden paramedische zorg: knelpuntenanalyse kwetsbare ouderen en dementie (pdf) 311 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elke van Vliet (programmamanager) en Vivianne van Beyeren (programmasecretaris). Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website