Patiëntenfederatie Nederland kan als toekomstige beheerder/regiehouder, subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een generieke module Digitale zorg. De module beschrijft wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede digitale zorg te verlenen, met zowel aandacht voor het zorgproces als de bijbehorende gegevensuitwisseling.

Onderwerpen

  • generieke module
  • digitale zorg
  • kwaliteitsstandaard

Onderdeel van programma

Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut

Geplaatst op

3 mei 2021

Deadline

1 juni 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkeling generieke module Digitale zorg (pdf) 421 KB

Doel subsidieoproep

Het eerste doel van deze subsidieoproep is de ontwikkeling van de generieke module Digitale zorg, die voldoet aan de beschreven reikwijdte, doelgroep en doelstellingen en aan de criteria van het Toetsingskader (versie 3.0) van het Zorginstituut. Tweede doel is een procesverslag over de totstandkoming van de module, waarin beschreven wordt hoe het project is uitgevoerd en met wie, welke vraagstukken zijn behandeld, wat de geleerde lessen, bevorderende en belemmerende factoren zijn en de aanbevelingen voor bijvoorbeeld beroepsorganisaties en sectoren in de gezondheidszorg, het Zorginstituut en het ministerie van VWS.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor de ontwikkeling van de generieke module Digitale zorg en voor een procesverslag over de totstandkoming van de module. De module bevordert integratie van digitale zorg in kwaliteitsstandaarden.

Het project kenmerkt zich door een grote reikwijdte; de generieke module moet toepasbaar zijn in alle sectoren van de zorg. Doelgroepen zijn zorgverleners/zorgaanbieders en cliënten, de ontwikkelaars van kwaliteitsinstrumenten, waarin digitale zorg een rol speelt, en zorgverzekeraars die gebruik maken van kwaliteitsstandaarden.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De subsidieaanvraag kan worden ingediend door Patiëntenfederatie Nederland als beheerder/regiehouder van de te ontwikkelen module.

Het Kennisinstituut van de FMS, NHG, KNGF, Akwa GGZ en MIND zijn mede-aanvragers en lid van de projectgroep.

Samenwerking is verplicht met relevante beroepsorganisaties, cliëntvertegenwoordigers, zorgverzekeraars, zorginhoudelijk deskundigen (zorgprofessionals), deskundigen met expertise op het gebied van de ontwikkeling van professionele - en kwaliteitsstandaarden en (wet- en regelgeving rond) digitale zorg, ICT en gegevensuitwisseling.

Budget

Voor deze subsidieaanvraag is maximaal € 250.000,- beschikbaar, voor een maximale looptijd van 24 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 1 juni 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkeling generieke module Digitale zorg (pdf) 421 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ineke Voordouw. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website