Brede benadering van gezondheid staat voor wat voorheen werd bedoeld met de term positieve gezondheid. Deze brede benadering sluit aan bij het verbinden van (onderzoeks)domeinen binnen en buiten de gezondheidszorg. Het draagt bij aan een inclusieve samenleving. Dit betekent dat iedereen, ongeacht beperking of ziekte, volwaardig kan deelnemen. Preventie, zorg en welzijn raken daardoor steeds meer met elkaar verweven.

Onderwerpen

  • Brede benadering van gezondheid meten
  • Evaluatieonderzoek
  • Kwaliteit van leven en gezondheid
  • Positieve gezondheid

Onderdeel van programma

Positieve gezondheid

Geplaatst op

12 juli 2021

Deadline

30 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkelen Meetinstrumentarium Brede Benadering van Gezondheid (pdf) 259 KB

Doel subsidieoproep

Het ontwikkelen van een meetinstrumentarium voor het monitoren en evalueren van de toepassing van de brede benadering van gezondheid in de praktijk. Het meetinstrument moet VWS en veldpartijen ondersteunen bij de monitoring en evaluatie van beleid vanuit de brede benadering van gezondheid en de toepassing van dit gedachtegoed in de praktijk.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor het ontwikkelen van een meetinstrumentarium voor organisaties en (decentrale) overheden om hun werk te kunnen evalueren vanuit de brede benadering van gezondheid. Dit instrumentarium is gericht op specifieke groepen, zoals mensen in een kwetsbare situatie, lage sociaal economische status (SES), hoog risico groepen onder jongeren en ouderen.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Het betreft een subsidieoproep op uitnodiging. Alleen partijen die hiervoor een uitnodiging ontvangen hebben, kunnen een subsidieaanvraag indienen. Samenwerking tussen ten minste 1 onderzoeksorganisatie en 1 niet-onderzoeksorganisatie (‘onderneming’) is verplicht binnen deze subsidieronde.

Budget

Voor deze subsidieronde is in totaal €742.343,- beschikbaar, te besteden aan één samenhangend onderzoeksproject (met evt. deelprojecten). De beoogde duur van het totale onderzoeksproject is maximaal 36 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 30 september 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkelen Meetinstrumentarium Brede Benadering van Gezondheid (pdf) 259 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Riëtte van Spanje of Renata Klop. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website