Onderzoek naar kennislacunes of kennisvragen met als doel verbetering van preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.

Onderwerpen

 • onbedoelde zwangerschap
 • kwetsbaar (jong) ouderschap
 • hoogrisicogroepen
 • preventie
 • ondersteuning en zorg
 • kennislacunes
 • interventie/aanpak

Onderdeel van programma

Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

Geplaatst op

19 mei 2020

Deadline

8 september 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap – programmalijn onderzoek – subsidieaanvraag Let op: u kunt alleen indienen als u een uitnodiging heeft ontvangen. Onderwerpen: onbedoelde (pdf) 135 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om met onderzoek bij te dragen aan verbetering van preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor onderzoek naar:
a) een geprioriteerde kennislacune uit de door het Verwey-Jonker Instituut uitgevoerde Kennissynthese.
b) een kennisvraag die zich voordoet op één of meer van de zeven onderdelen uit het Zevenpuntenplan. U dient helder te onderbouwen waarom hier onderzoek naar nodig is.
c) een kennislacune of -vraag op het gebied van onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap die niet onder punt a) of punt b) valt. U dient in dit geval helder te onderbouwen waarom hier onderzoek naar nodig is.

De einddoelgroepen van het programma en deze subsidieoproep zijn:

 • jongeren/volwassenen met een hoog risico op een onbedoelde zwangerschap; en/of
 • onbedoeld zwangeren (en hun partners); en/of
 • kwetsbare (jonge) ouders.

Voor deze einddoelgroepen verdienen onder andere de hoogrisicogroepen specifieke aandacht.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Deze subsidieoproep is op uitnodiging. U kunt een subsidieaanvraag indienen als u persoonlijk door ZonMw bent uitgenodigd.
De hoofdaanvrager is werkzaam bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie. U dient aan te kunnen tonen dat uw organisatie een onderzoeksorganisatie is volgens de definitie. Is de hoofdaanvrager werkzaam bij een organisatie die niet kwalificeert als een onderzoekstelling in de zin van het EU staatssteunrecht maar als een onderneming dan wordt de aanvrager belast met een dienst van algemeen economisch belang (DAEB).

Budget

In deze ronde van het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap is in totaal € 3.000.000,- beschikbaar.
Indicatieve budgetverdeling:

 • binnen deze ronde is een budget van in totaal € 2.200.000,- beschikbaar voor onderzoeksprojecten met een looptijd van maximaal 24 maanden en een maximaal budget van
  € 200.000,- inclusief eventueel verschuldigde BTW.
 • binnen deze ronde is een budget van in totaal € 800.000,- beschikbaar voor onderzoeksprojecten met een looptijd van maximaal 48 maanden en een maximaal budget van
  € 400.000,- inclusief eventueel verschuldigde BTW.

Aanvraag indienen

U kunt tot 8 september 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap – programmalijn onderzoek – subsidieaanvraag Let op: u kunt alleen indienen als u een uitnodiging heeft ontvangen. Onderwerpen: onbedoelde (pdf) 135 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marieke Breden of Patty Proost. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website