Hoe kan economische veerkracht van vrouwen duurzaam vergroot worden? Welke handelingsperspectieven voor de verschillende partijen in het ecosysteem rondom economisch kwetsbare vrouwen zijn er te formuleren? Dit Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 2,865 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia in de vorm van living labs.

Onderwerpen

 • Nationale Wetenschapsagenda
 • Economische zelfstandigheid en veerkracht van vrouwen
 • Living labs
 • Kennisketenbreed en interdisciplinair
 • Evidence based handelen

Onderdeel van programma

NWA Economische veerkracht van vrouwen

Geplaatst op

13 oktober 2021

Deadline

11 januari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Nationale Wetenschapsagenda – Thema: Economische veerkracht van vrouwen (pdf) 628 KB

Doel subsidieoproep

De uitdaging van het duurzaam kiezen voor, verkrijgen en behouden van economische zelfstandigheid door vrouwen is onderhevig aan een complex samenspel van individuele preferenties, sociale normen en gewoontegedrag en ingesleten (institutionele) normatieve patronen.

Het doel van deze subsidieoproep is enerzijds inzicht in de bovenliggende systeemvraagstukken en anderzijds het formuleren van concrete door wetenschappelijk onderzoek onderbouwde handelingsperspectieven om de economische zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen.

Het richt zich daarbij op het hele ecosysteem rondom economisch kwetsbare vrouwen, waarbij de resultaten herleidbaar moeten zijn tot drie belangrijke beleidsgroepen:

 1. Vrouwen met een uitkering
 2. Vrouwen met onvoldoende inkomsten uit betaald werk
 3. Vrouwen zonder uitkering en zonder betaald werk

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieoproep bestaat uit twee fases. In fase 1 konden voorstellen ingediend worden voor living labs. In fase 2 kunnen geselecteerde living labs uit fase 1 gezamenlijk één geïntegreerd consortiumproject indienen. Deze subsidieoproep richt zich op fase 2.

Randvoorwaarden

De doelgroep in een living lab moet terug te leiden zijn tot de drie benoemde beleidsdoelgroepen van economisch kwetsbare vrouwen. Daarnaast moet elk living lab drie doorsnijdende thematieken uitwerken:

 1. combinatie werk en privé en de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid;
 2. match tussen vraag en aanbod;
 3. zekerheden en verwachtingen op het gebied van duurzaam inkomen.

In het overkoepelend deel is aandacht voor opschaalbaarheid van handelingsperspectieven.

Wie kan aanvragen?

Alleen aanvragers waarbij fase 1 is toegekend kunnen een subsidieaanvraag indienen voor fase 2.

Budget

Voor deze subsidieoproep is een totaalbudget van € 2,865 miljoen beschikbaar. Hiervan is maximaal € 620.000,- per living lab beschikbaar. Voor het overkoepelend project is € 990.000 beschikbaar. Het totale consortiumproject heeft een maximale looptijd van 4 jaar.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 11 januari 2022, 14.00 uur uw voorstel indienen voor fase 2 via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Nationale Wetenschapsagenda – Thema: Economische veerkracht van vrouwen (pdf) 628 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Stroet. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website