Onder mensen in een lagere sociaaleconomische positie komen relatief grote gezondheidsachterstanden voor. Hoe kan dit gezondheidspotentieel beter worden benut? De Nationale Wetenschapsagenda stelt €4.835.000 beschikbaar voor empirisch onderzoek naar kansrijke doorbraken vanuit een systeembenadering. In deze fase kunnen consortia op uitnodiging een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen.

Onderwerpen

  • Sociaaleconomische gezondheidsverschillen
  • Gezondheidspotentieel
  • Systeembenadering
  • Preventie
  • Brede samenwerking in consortia

Onderdeel van programma

Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Geplaatst op

24 juni 2021

Deadline

28 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

NWA Gezondheidsverschillen NL (pdf) 1 MB

Call NWA Gezondheidsverschillen ENG (pdf) 1 MB

Doel subsidieoproep

Deze oproep beoogt tot kansrijke doorbraken en handelingsperspectieven te komen voor het duurzaam vergroten van gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie. Drie aspecten zijn van belang: (i) denken en handelen vanuit een systeembenadering, die recht doet aan de complexiteit van gezondheidsverschillen tussen groepen (ii) aansluiten bij actorperspectief en (iii) doelgroep participatie. Het gaat om empirisch onderzoek in meerdere settings aan domeinoverstijgende, kansrijke aanpakken die de gezondheid van mensen met een lagere sociaaleconomische positie in de samenleving duurzaam beogen te verbeteren. Verschillende relevante belanghebbenden zijn daarbij vanaf de start betrokken en implementatie en impact zijn leidend.

Wat kan worden aangevraagd?

De fase van vooraanmelding (fase I) is afgerond. De huidige fase II is een besloten ronde:  aanvragers kunnen alleen op uitnodiging een uitgewerkt onderzoeksvoorstel indienen voor onderzoek door een breed consortium, dat kennisketenbreed, inter- en transdisciplinair werkt. De financiering is bedoeld voor onder andere personele kosten, materiële kosten, kennisbenutting en project management (zie subsidieoproep 3.2.1 en 6.1).
Na een looptijd van 1 jaar kunnen de consortia van gehonoreerde projecten, een gezamenlijk voorstel indienen voor een overkoepelend, synthetiserend project (fase III). De verwachting is dat vier onderzoeksprojecten kunnen worden gehonoreerd in fase II.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Op uitnodiging van ZonMw kunnen onderzoekers van diverse kennisinstellingen als hoofdaanvrager (en tevens penvoerder) van een consortium een aanvraag indienen. Kennisinstellingen, gemeenten, maatschappelijke partners, en andere geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd hun expertise gezamenlijk in te zetten.

Budget

Voor deze subsidieoproep is een totaalbudget van € 4,835 miljoen beschikbaar. In fase II kan maximaal €1 miljoen per project worden aangevraagd voor een maximale looptijd van 48 maanden.
Voor het overkoepelend, synthetiserend project kan maximaal € 835.000 euro worden aangevraagd voor een looptijd van 30 maanden (fase III).

Aanvraag indienen

De deadline voor het indienen van uw volledige aanvraag (fase II) is 28 september 2021 om 14:00 uur in Projectnet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Call NWA Gezondheidsverschillen NL (pdf) 1 MB

Call NWA Gezondheidsverschillen ENG

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jet Goppel of Astrid van den Broek. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website