Het onderzoeksprogramma Dementie heeft als kerndoelstelling kennis te ontwikkelen en bij te dragen aan de ontwikkeling van diagnostiek en therapieën om dementie te voorkomen en te behandelen. Dit wordt bereikt door het stimuleren en faciliteren van een hoogwaardige onderzoeksinfrastructuur, waardoor maatschappelijk relevant en kwalitatief hoogwaardig dementieonderzoek wordt verbonden.

Onderwerpen

 • Fundamenteel onderzoek
 • Risicoreductie
 • Diagnostiek/prognostiek
 • Jonge mensen met dementie

 

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Dementie

Geplaatst op

5 november 2021

Deadline

27 juni 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Multidisciplinaire Consortia Onderzoeksprogramma Dementie (pdf) 374 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieronde is om topcentra en partijen uit onderzoek en (zorg)praktijk samen te brengen in consortia om relevante kennisvragen uit de wetenschap en praktijk te verzamelen over het ontstaan, risicoreductie, diagnostiek, prognostiek en de behandeling van dementie, te prioriteren, te onderzoeken en ontwikkelde kennis te implementeren in de praktijk.

In zo’n consortium kunnen bestaande topcentra een samenwerking aangaan met andere onderzoeksgroepen en disciplines, onderzoeksinstituten, zorginstelingen en/of ondernemingen, en/of met elkaar. De te behalen doelen zijn gericht op multidisciplinaire samenwerking in een consortium, op kennisontwikkeling en op kennisverspreiding en implementatie.

 

Wat kan worden aangevraagd?

Financiering voor het opzetten van duurzame multidisciplinaire consortia bestaande uit minimaal:

 • Een onderzoeksinstelling, zijnde universiteiten, universitair medisch centra, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties met als kernactiviteit beoefenen van medisch en aanpalend wetenschappelijke onderzoek.
 • Een onderzoeksinstelling, zijnde universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties uit de alpha- en gammawetenschappen.
 • Een aanbieder van zorg en ondersteuning aan patiënten met dementie die geen onderdeel is van een academisch medisch centrum.

Daarnaast participeren ervaringsdeskundigen en relevante partijen voor kennisverspreiding en implementatie van resultaten.

Het consortium richt zich op een van de volgende thema’s:

 1. Fundamenteel onderzoek
 2. Risicoreductie
 3. Diagnostiek (en prognostiek)
 4. Jonge mensen met dementie

Randvoorwaarden

 • Subsidie kan worden aangevraagd voor één project per consortium met een doorlooptijd van maximaal 48 maanden met de intentie de werkpakket activiteiten daarna met vier jaar te verlengen via een vervolgaanvraag (termijn 2).
 • Er kan alleen een aanvraag worden ingediend op uitnodiging van ZonMw en na deelname aan het Sandpit voortraject in aanloop naar deze oproep.
 • In de aanvraag nemen drie of meer partijen uit wetenschap en praktijk deel.
 • De aanvraag heeft focus op een van de volgende vier werkpakketten van het Onderzoeksprogramma Dementie: WP1 Fundamenteel onderzoek, WP2 Risicoreductie, WP3 Diagnostiek/prognostiek, WP5 Jonge mensen met dementie. Indien van toepassing dient elk consortium een mogelijke overlap met een of meerdere bovengenoemde werkpakket(ten) toe te lichten en te onderbouwen.
 • De subsidieaanvraag bestaat uit twee onderdelen: Onderzoeksinfrastructuur Dementie en Opzetten van (excellent) onderzoek.

Wie kan aanvragen?

 • De aanvraag wordt ingediend door een multidisciplinaire consortium van drie of meer partijen vanuit wetenschap en praktijk.
 • De hoofdaanvrager dient namens het consortium de aanvraag in.
 • De hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke van de subsidieaanvraag dienen werkzaam te zijn bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie (zoals een universiteit, universitair medisch centrum, hogeschool) in de zin van het EU staatssteunrecht1 (zie definitie onderzoeksorganisatie) worden ingediend. De hoofdaanvrager mag slechts één aanvraag binnen deze subsidieoproep indienen in de hoedanigheid van hoofdaanvrager; dit om de onderzoeksactiviteiten te focussen en niet te breed onderzoeksgebied te bestrijken.
 • Een samenwerkingspartner in het consortium kan aanspraak maken op (een gedeelte van de) subsidie en ontvangt deze via de hoofdaanvrager. De samenwerkingspartners kunnen zowel werkzaam zijn bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie (zoals een universiteit, universitair medisch centrum, hogeschool) als Nederlandse zorginstellingen2 en welzijnsinstellingen. Een samenwerkingspartner mag binnen deze subsidieoproep vanwege zijn/haar expertise aan meerdere consortia deelnemen. Als een samenwerkingspartner betrokken is bij meerdere aanvragen wordt dit duidelijk in de subsidieaanvraag aangegeven. Daarnaast kunnen een of meerdere consortium partners de volledige kosten van het samenwerkingsproject zelfstandig dragen.

Budget

 • Het totaal beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt maximaal € 25.000.000, voor de vier thema’s.
 • Per thema/werkpakket kan maximaal € 6.250.000,- worden aangevraagd. De looptijd van het project is maximaal vier jaar (termijn 1).

 

1 Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, (2014/C 198/01), artikel 15 onder ee).
2 Definitie van een zorginstelling: artikel 5, lid 1, Wet toelating zorginstellingen.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 27 juni 2022, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw. De formulieren worden begin januari beschikbaar gesteld via Mijn ZonMw.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Multidisciplinaire Consortia Onderzoeksprogramma Dementie (pdf) 374 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Abida Durrani of Marlies van den Oever. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Abida Durrani

Senior Programmamanager

+31 70 349 52 39
Dummyfoto van een vrouw

Marlies van den Oever

Senior Programmamanager

+31 70 349 50 23
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website