Deze subsidieronde is gericht op kennisontwikkeling op het gebied van (de behandeling van) ernstige erfelijke aandoeningen en op ontwikkeling van humane embryo-achtige structuren met behulp van pluripotente stamcellen. Daarnaast is maatschappelijk verantwoord innoveren een belangrijk aspect binnen de projecten.

Onderwerpen

 • Multidisciplinair consortium
 • Geïnduceerde Pluripotente stamcellen
 • Ernstige erfelijke aandoeningen
 • Embryo-achtige structuren
 • Ethische, maatschappelijke en juridische aspecten

Onderdeel van programma

Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research

Geplaatst op

11 december 2020

Deadline

9 februari 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Multidisciplinaire Consortia 2020 PSIDER (pdf) 347 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieronde richt zich op multidisciplinaire consortia gericht op één van de twee hoofdlijnen van onderzoek:

 1. Kennisontwikkeling voor de behandeling van ernstige erfelijke aandoeningen met behulp van pluripotente stamcellen
 2. Ontwikkeling van humane embryo-achtige structuren (zoals bijvoorbeeld blastoïden, gastruloïden) en gameten uit pluripotente stamcellen

Binnen het programma en deze subsidieronde is specifiek aandacht voor maatschappelijk verantwoord innoveren.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze ronde zullen projecten van multidisciplinaire consortia gefinancierd worden. Onder multidisciplinaire samenwerking wordt binnen deze oproep verstaan: samenwerking tussen onderzoekers van verschillende kennisinstellingen en disciplines en met expertise op het gebied van bijvoorbeeld erfelijke ziekten, celbiologie, klinisch onderzoek en alfa- en/of gammawetenschappen. Het onderzoek moet gericht zijn op één van de twee hoofdlijnen binnen het programma. Voor projecten in beide hoofdlijnen geldt dat binnen het project ethische, maatschappelijke en juridische aspecten van het project onderzocht moeten worden.

Randvoorwaarden

De subsidieronde is op zes punten afgebakend:

 1. Gebruik van pluripotente stamcellen;
 2. Ernstige erfelijke aandoeningen (hoofdlijn 1);
 3. Embryoachtige structuren (hoofdlijn 2);
 4. Multidisciplinair consortium;
 5. Betrokkenheid van een wetenschapper uit het sociaal domein; en
 6. Gebruikerscommissie.

Wie kan aanvragen?

Als uw projectidee in de ronde Multidisciplinaire Consortia 2020 van het programma PSIDER een positief advies tot uitwerken heeft gekregen, kunt u uw subsidieaanvraag indienen. Als u besluit tegen negatief advies een subsidieaanvraag in te dienen, moet u dit vooraf melden bij ZonMw.
De hoofdaanvrager dient in dienst te zijn van een Nederlandse universiteit, academisch ziekenhuis of onderzoeksorganisatie die voldoet aan de definitie van onderzoeksorganisatie.

Budget

Het maximaal aan te vragen budget per project bedraagt €4.000.000,- in hoofdlijn 1 en € 3.500.000,- in hoofdlijn 2. Binnen elk project moet minimaal € 100.000,- voor MVI-vraagstukken gereserveerd zijn. De maximale looptijd van een project is in beide hoofdlijnen 6 jaar.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 februari 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Multidisciplinaire Consortia 2020 PSIDER (pdf) 347 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Karien de Rooij of Lieke van Mourik. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website