Onafhankelijke onderzoeksgroepen die door ZonMw zijn uitgenodigd, kunnen subsidie aanvragen voor het overstijgend monitoren en evalueren van 13 leren & verbeteren-projecten, het tussentijds reflecteren hierover met de projecten en ZonMw en het (tussentijds) rapporteren van de resultaten.

Onderwerpen

 • leren & verbeteren-projecten
 • monitoren en evalueren
 • gebruik meetinstrumenten
 • reflectie en generieke geleerde lessen
 • kwaliteitsstandaarden

Onderdeel van programma

Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut

Geplaatst op

20 juli 2021

Deadline

14 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Monitoren en evalueren leren & verbeteren-projecten (pdf) 189 KB

Doel subsidieoproep

De inzet van het programma Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut is 13 leren & verbeteren-projecten overstijgend te monitoren en evalueren op onderstaande vragen:

 1. In welke mate hebben de projecten uitvoering gegeven aan de gehonoreerde subsidieaanvragen, wat is goed gegaan, waar is afgeweken en wat is daarvan te leren?
 2. Wat is de wetenschappelijke en de maatschappelijke impact van de gezamenlijke projecten?
 3. Hoe wordt bevorderd dat de projectopbrengsten voor wetenschap en maatschappij beschikbaar zijn en hoe worden de projectresultaten geborgd?

Met deze subsidieoproep wordt een aantal onafhankelijke onderzoeksgroepen uitgenodigd om hier een voorstel voor te schrijven, waarvan er 1 gehonoreerd wordt.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor:

 • het overstijgend monitoren en evalueren van 13 leren & verbeteren-projecten op de hierboven omschreven vragen 1 tot en met 3,
 • het tussentijds met de projecten en ZonMw reflecteren over de resultaten,
 • over het geheel aan beschikbare informatie (tussentijds) te rapporteren, inclusief aanbevelingen aan betrokken partijen. De resultaten komen ook beschikbaar in een laagdrempelige vorm als een factsheet of infographic.

Randvoorwaarden

De onderzoeksgroep voert de monitor en evaluatie in samenspraak met ZonMw en de projectleiders uit. Op die manier:

 • benut u reeds beschikbare informatie bij ZonMw en bij de projecten optimaal,
 • bewaken we met elkaar dat degenen die betrokken zijn bij de projecten niet dubbel belast worden met informatie- en onderzoeksvragen,
 • wordt gedurende de uitvoering ook een gezamenlijk leerproces rond het monitoren en evalueren ingezet.

Dit vraagt flexibiliteit in enerzijds planmatig werken en anderzijds aansluiten bij en inspringen op wat in de praktijk van de projecten speelt.

Wie kan aanvragen?

Onafhankelijke onderzoeksgroepen die door ZonMw zijn uitgenodigd, kunnen subsidie aanvragen. Binnen de onderzoeksgroep is aantoonbare expertise met het overstijgend monitoren en evalueren van projecten in de gezondheidszorg, het inzetten van passende kwalitatieve en kwantitatieve methoden hiervoor, kennis van actieonderzoek en leren & verbeteren in de zorgpraktijk vertegenwoordigd.

Budget

Het maximale budget dat kan worden aangevraagd is € 150.000,-, inclusief eventuele BTW. De maximale looptijd is 24 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 14 september 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Monitoren en evalueren leren & verbeteren-projecten (pdf) 189 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ineke Voordouw. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website