U kunt subsidie aanvragen voor een vooronderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van het registreren van vormen van kindermishandeling (waaronder seksueel geweld), die (mede) aanleiding zijn geweest tot het inzetten van jeugdhulp. Laat voor 4 juli 2019 weten of u voornemens bent een subsidieaanvraag in te dienen op deze oproep. Op 11 juli 2019 is er een informatief gesprek gepland om nadere toelichting te geven op de oproep. U kunt dan uw globale ideeën bij deze oproep toetsen.

Onderwerpen

  • Informatieverzameling
  • Jeugdhulp
  • Kindermishandeling
  • Seksueel misbruik
  • Beleidsinformatie jeugd

Onderdeel van programma

Effectief werken in de jeugdsector

Geplaatst op

27 juni 2019

Deadline

1 oktober 2019,
14.00 uur

Doel subsidieoproep

Met deze opdracht wordt gevraagd:
a.  Te verkennen wat de mogelijkheden zijn en de haalbaarheid is van het registreren van vormen van kindermishandeling, waaronder seksueel geweld, die (mede) aanleiding zijn geweest tot het inzetten van jeugdhulp in de informatie die wordt verstrekt aan het CBS Beleidsinformatie voor Beleidsdoeleinden.
b.  Te verkennen welke andere mogelijkheden er zijn die hetzelfde resultaat bewerkstelligen om landelijk zicht krijgen op de geboden jeugdhulp bij slachtoffers van vormen van kindermishandeling. Waar de schaalgrootte en kwaliteit van de registraties dat toelaat, kan deze informatie ook op lokaal niveau worden toegepast.
c.  Te verkennen wat gemeenten en professionals concreet kunnen met gegevens die uit punt a en b komen.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze subsidieronde is er per aanvraag een maximaal bedrag van € 40.000,- beschikbaar.
Maximale looptijd van het project is 5 maanden. Er wordt maximaal 1 aanvraag gehonoreerd.

Randvoorwaarden

  • Projectleider en aanvrager dienen onafhankelijke onderzoekers te zijn.
  • De onderzoekers betrekken minimaal 3 jeugdzorginstellingen in de uitvoering van hun onderzoek.
  • In de opzet van het onderzoek wordt gebruikgemaakt van relevante actuele literatuur die passend is bij de doelgroep en het onderwerp.
  • Het projectteam bestaat uit minimaal 1 senior onderzoeker, iemand met aantoonbare expertise op het gebied van informatieverzameling, regelgeving rond persoonsgegevens en iemand met expertise op het gebied van beleidsinformatie en de wetgeving hierover. In de projectgroep is zowel onderzoek, beleid als praktijk vertegenwoordigd.

Wie kan aanvragen?

Voor dit onderzoek zijn gericht 3 onafhankelijke onderzoeksgroepen gevraagd. U kunt dus alleen indienen als u daartoe een uitnodiging heeft ontvangen.

Budget

Binnen deze subsidieronde is er per aanvraag een maximaal bedrag van € 40.000,- beschikbaar. Maximale looptijd van het project is 5 maanden. Er wordt maximaal 1 aanvraag gehonoreerd.

Aanvraag indienen

Laat voor 4 juli 2019 weten of u van plan bent een aanvraag te gaan indienen. Gesprekken over de vraagstelling, doelstelling en uitgangspunten met een vertegenwoordiging vanuit ZonMw, het ministerie van VWS en de Nationaal Rapporteur zijn op 11 juli 2019. U kunt tot dinsdag 1 oktober 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Mogelijkheden informatieverzameling kindermishandeling als aanleiding voor jeugdhulp (pdf) 85 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Valesca Kuling

Programmamanager

Telefoonnummer070 349 52 06
E-mailadreskuling@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website