De deelsector visueel en de deelsector auditief/communicatief ontwikkelen ieder afzonderlijk een meerjarig deelsectorplan. Dit plan bevat een uitwerking van de gezamenlijke ambitie van de deelsector. En een onderbouwde keuze voor zowel algemene activiteiten als speerpunten en programmalijnen op thema of doelgroep voor de periode 2020-2022.

Onderwerpen

  • Expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten
  • Meerjarig deelsectorplan
  • ZG expertiseorganisaties
  • Deelsector visueel
  • Deelsector auditief en/of communicatief

Onderdeel van programma

Expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten

Geplaatst op

3 mei 2019

Deadline

25 september 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep meerjarig deelsectorplan 2020 2022 (pdf) 446 KB

Doel subsidieoproep

Het meerjarig deelsectorplan geeft weer op welke wijze de deelsector gefaseerd toe wil groeien naar het gewenste eindmodel zoals beschreven in de programmatekst. Samenwerking op deelsectorniveau geldt daarbij als een belangrijk uitgangspunt. Het plan bevat een uitwerking van de gezamenlijke ambitie van de deelsector en hoe zij gekoppeld hieraan gefaseerd toe wil groeien naar het gewenste eindmodel. Daarnaast maakt de deelsector een onderbouwde keuze voor de speerpunten en programmalijnen op thema of doelgroep voor de periode 2020-2022. Tevens worden in het plan de raakvlakken tussen beide deelsectoren beschrevenen en wordt er aandacht besteed aan de sectorbrede kwaliteitscriteria.

Wat kan worden aangevraagd?

De deelsector visueel en de deelsector auditief/communicatief kunnen middelen aanvragen voor de uitvoering van het meerjarig deelsectorplan met een looptijd van 2020 tot en met 2022.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Per deelsector wordt er één aanvraag ingediend. Deze wordt ingediend door de erkende ZG expertiseorganisaties binnen de deelsector samen met andere relevante partners. Eén van de erkende ZG expertiseorganisaties wordt als hoofdaanvrager opgevoerd.

Budget

Het maximaal aan te vragen budget is als volgt: Deelsector Visueel €39.913.932,- Deelsector Auditief en/of communicatief €22.620.816,-

Aanvraag indienen

U kunt tot 25 september 14:00u uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep meerjarig deelsectorplan 2020 2022 (pdf) 446 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Liset de Reus. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website