MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker.

Onderwerpen

 • Maatschappelijke diensttijd
 • Partnerschappen MDT
 • Versterken, verbinden en opschalen
 • Maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten
 • Gericht op alle jongeren van 14-27 jaar

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

29 oktober 2019

Deadline

12 november 2019,
12.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk (pdf) 478 KB

Doel subsidieoproep

Door steeds meer jongeren, organisaties en andere betrokken partijen mee te laten doen aan MDT, groeit het MDT-netwerk en wordt de uitrol van MDT gestimuleerd. Dat willen we doen door in partnerschappen succesvolle aanpakken te versterken en, waar mogelijk, onderling te verbinden.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze subsidieoproep kan budget worden aangevraagd voor:

 • coördinatie, projectleiding en onderhouden van het netwerk;
 • het werven en begeleiden van jongeren;
 • (door)ontwikkeling begeleidings- en opleidingstraject;
 • een (forfaitaire) vrijwilligers-/onkostenvergoeding voor jongeren;
 • aan te schaffen materialen, bijvoorbeeld ICT of gereedschap;
 • ondersteunende systemen om aan te kunnen sluiten bij het digitale matchingsplatform;
 • communicatie- en netwerkactiviteiten voor organisaties en jongeren;
 • eventuele benodigde verzekeringen die afgesloten moeten worden;
 • het uitbreiden en bestendigen van duurzame partnerschappen in het MDT-netwerk met partners die jongeren werven, matchen en begeleiden.

Randvoorwaarden

Er zijn binnen deze ronde 3 verschillende mogelijkheden in 2019/2020 om een subsidieaanvraag in te dienen. Deze ronde is gebaseerd op het MDT-ontwerp dat in oktober in de Tweede Kamer is besproken. Let op, naar aanleiding van het debat zijn er wijzigingen gedaan in deze subsidieoproep. Hierover leest u meer in de subsidieoproep.

Vooraanmeldingen partnerschappen

In deze subsidieronde wordt gestuurd op het vormen van partnerschappen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de organisaties die voornemens zijn een subsidieaanvraag in te dienen. Als u denkt in een partnerschap wat te kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met de desbetreffende organisatie.

Wie kan aanvragen?

Om in te kunnen dienen, moeten de MDT-aanpak en het gevormde partnerschap aantoonbaar MDT-proof zijn. Het partnerschap dat indient mag voortkomen uit de proeftuinen, maar ook nieuw gevormd zijn, zolang deze MDT-proof is.

Budget

Voor subsidieronde 4a heeft het kabinet € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor subsidiemiddelen, en uitbreiding van de partnerschappen. De subsidie die bij ZonMw aangevraagd kan worden, bedraagt minimaal € 500.000,- en maximaal € 2.000.000,- per subsidieaanvraag, waarbij in ieder geval 10% cofinanciering verplicht is, meer dan 25% een pré is in de beoordeling. De looptijd van het project bedraagt maximaal 24 maanden.

Aanvraag indienen

Na het indienen van uw vooraanmelding (uiterlijk 10 september) ontving u een link waarmee u uw aanvraag kunt indienen. U kunt tot 12 november 2019, 12.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet. Let op: voor deze subsidieronde geldt dat er wijzigingen zijn gemaakt in de vooraankondiging van de oproep, het overzicht van de wijzigingen leest u terug in de definitieve oproep, zie pagina 3 en 4 (Inrichting) van de subsidieoproep.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk (pdf) 478 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Neem dan contact op met het programmasecretariaat, Nicole den Heijer. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

Programmasecretariaat

+31 70 349 52 45
amd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website