MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Partnerschappen die een MDT aanbieden kunnen hun project uitbreiden met nieuwe partners, om zo meer jongeren een passende MDT te bieden.

Onderwerpen

 • Maatschappelijke diensttijd
 • Partnerschappen MDT
 • Versterken, verbinden, opschalen en landelijke dekking
 • Maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten
 • Gericht op alle jongeren van 14-27 jaar

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

16 december 2020

Deadline

9 februari 2021,
12.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk – Aanvullingsronde (pdf) 594 KB

Doel subsidieoproep

Dit is een subsidieoproep op uitnodiging voor de gehonoreerde projecten van ronde 4a ‘MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk’. Om MDT te laten groeien naar een landelijk dekkend netwerk is er voor de gehonoreerde projecten van subsidieronde 4a de mogelijkheid om aanvullende subsidie aan te vragen. Hiermee kan het partnerschap worden uitgebreid met nieuwe partners en eventueel de samenwerking met andere MDT-partnerschappen worden aangegaan. Om zo meer jongeren (uit verschillende groepen) te bereiken, binnen andere regio’s aanbod te genereren, het lerend vermogen rondom de MDT te versterken en/of aanbod in andere sectoren/interessegebieden aan te kunnen bieden. Het aanvullende budget is uitsluitend bedoeld om aanvullende doelstellingen te realiseren.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep betreft de 2e mogelijkheid voor de partnerschappen uit ronde 4a om aanvullende financiering aan te vragen en is gericht op partnerschappen die geen aanvullende financiering in september hebben ontvangen en alsnog aanvullende financiering willen aanvragen voor hun project uit ronde 4a. Hiervoor kan in totaal maximaal 25% van het toegekende subsidiebedrag in ronde 4a worden aangevraagd, met een minimum subsidiebedrag van € 25.000,-.
Ook partnerschappen die in blok 1 niet hun volledig aanvullend budget hebben uitgeput, hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen tot maximaal 25% van het oorspronkelijk toegekende subsidiebedrag met een minimum bedrag van € 25.000,-.

Randvoorwaarden

 1. De aanvraag moet gedaan worden door de hoofdaanvrager van één van de gehonoreerde projecten binnen subsidieronde 4a MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk.
 2. Voor uitbreiding is maximaal 25% van het toegekende subsidiebedrag voor uw aanvraag in ronde 4a beschikbaar, met een minimum van € 25.000,-.
 3. De looptijd van de aanvullende aanvraag dient binnen de looptijd van de oorspronkelijke aanvraag in subsidieronde 4a te passen. Deze ronde is dus niet bedoeld om de projectduur en de planning te verlengen.
 4. Bij alle aanvullende aanvragen geldt dat de gemiddelde kostprijs per jongere binnen het totale project inclusief aanvulling/uitbreiding, proportioneel dient te blijven.
 5. U kunt alleen een aanvullend budget aanvragen voor activiteiten die niet met de huidige begroting bekostigd kunnen worden.
 6. U dient minstens één nieuwe partner bij het partnerschap te betrekken.
 7. Samenwerking tussen de organisaties die deel uitmaken van het partnerschap komt tot uitdrukking in de begroting.
 8. U breidt minimaal uit naar één of meerdere nieuwe regio’s en/óf u werft een nieuwe doelgroep binnen de regio’s waar u al aanbod heeft.
 9. Het opvoeren van minimaal 10% cofinanciering over het aanvullende projectbudget is in deze ronde verplicht.
 10. Voor nieuwe cofinanciers of wijzigingen in de bijdrage van huidige cofinanciers is een (nieuwe) onderbouwing in de vorm van een Letter of Commitment per cofinancier verplicht.
 11. Met nieuwe partners dient een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en getekend te worden.

Voor de algemene randvoorwaarden van deze aanvullingsronde, gaat u naar pagina 4 en 5 van subsidieoproep ronde 4a ‘MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk’. Om in aanmerking te komen voor aanvullende financiering dient u ook in deze aanvraag te voldoen aan deze algemene randvoorwaarden.

 

Aanvraag indienen

Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via ProjectNet, het online indiensysteem van ZonMw. Sluitingsdatum voor het indienen van de subsidieaanvraag is 9 februari 2021, om 12.00 uur.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk – Aanvullingsronde (pdf) 594 KB

Contact

We staan u graag te woord. Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

+31 70 349 52 45
amd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website