Met de maatschappelijke diensttijd (MDT) investeert het kabinet in de talenten en inzet van jongeren die vrijwillig iets doen voor een ander. MDT wil alle jongeren meer kansen bieden om diverse ervaringen op te doen en een duidelijker beeld te krijgen over hun toekomstperspectief.

Onderwerpen

 • Maatschappelijke diensttijd (MDT)
 • Kwetsbare jongeren tussen 14-27 jaar
 • Stimuleren van inclusie
 • Talentontwikkeling of leereffect voor de inrichting van MDT
 • Bevorderen van sociale cohesie
 • Sport

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

18 juli 2019

Deadline

15 augustus 2019,
12.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep MDt in de sport (pdf) 143 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep is specifiek uitgezet voor de sportsector en biedt experimenteerruimte voor een consortium van sportbonden die gezamenlijk aan de slag gaan binnen een proeftuin. Dit is een plek waar met vrijwillige inzet van jongeren nieuwe of aanvullende maatschappelijke activiteiten en projecten worden uitgeprobeerd om de organisatie en uitvoering van de maatschappelijke diensttijd vorm te geven. De proeftuin kan zich richten op diverse aspecten. Denk aan de opzet (zoals omvang van de diensttijd, invulling van de diensttijd, vergoeding voor jongeren), of aan het stimuleren van de inclusie van verschillende groepen jongeren. De focus van deze oproep ligt op een proeftuin die zich richt op het bevorderen van sociale cohesie of op een specifieke groep jongeren binnen de sport.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep is uitsluitend bedoeld voor projecten met een landelijk, regionaal of grootstedelijk bereik. De resultaten van het project zijn breed te implementeren. Dat betekent dat eigenstandige, kleinschalige activiteiten niet voor subsidie in aanmerking komen. Binnen deze subsidieregeling kan budget worden aangevraagd voor:

 • coördinatie en projectleiding;
 • het werven en begeleiden van jongeren;
 • het door ontwikkelen van de organisatie voor het bieden van een voor jongeren passend en aantrekkelijk aanbod;
 • (aanvullende) scholingsmogelijkheden voor jongeren in het kader van de diensttijd;
 • een forfaitaire onkostenvergoeding voor jongeren;
 • aan te schaffen materialen, bijvoorbeeld ICT-benodigdheden of gereedschap;
 • communicatie- en netwerkactiviteiten voor organisaties en jongeren;
 • eventuele benodigde verzekeringen die afgesloten moeten worden.

Randvoorwaarden

De vrijwillige inzet van jongeren in de proeftuin wordt gerealiseerd in organisaties vanuit een maatschappelijke doelstelling. De proeftuin heeft een stevige omvang en bereik, wat neerkomt op een project met een landelijke, regionale of grootstedelijke toepassing. Binnen de proeftuin wordt het gehele proces van werven, matchen, begeleiden en uitvoeren van de maatschappelijke inzet doorlopen.

Wie kan aanvragen?

Een consortium van sportbonden (de KNVB samen met minimaal 3 andere sportbonden) wordt uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen. Bij de deelnemende sportbonden is reeds sprake van vrijwillige maatschappelijke inzet (van jongeren). Organisaties van wie het project in de 1e of 2e ronde is gehonoreerd, kunnen geen subsidie aanvragen in deze ronde.

Budget en looptijd

Er is maximaal € 500.000,- beschikbaar voor één proeftuin. De subsidie die aangevraagd kan worden bedraagt minimaal € 100.000,- en maximaal € 500.000,- per subsidieaanvraag. De looptijd van de proeftuin bedraagt minimaal 12 en maximaal 18 maanden.

Aanvraag indienen

Wanneer uw organisatie een aanvraag mag indienen, heeft u van ons een link ontvangen waarmee u uw aanvraag kunt indienen. U kunt tot 15 augustus 2019; 12.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep MDt in de sport (pdf) 143 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Neem dan contact op met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

+31 70 349 52 45
amd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website