In deze tweede fase van de subsidieronde zullen consortia onderzoekstrajecten uitvoeren, waarin onderzoek/beleid/praktijk samenwerken aan kennisontwikkeling over effecten van inrichting van de leefomgeving op duurzaam (on)gezond gedrag, gezondheid en deelname aan de samenleving. In de eerste fase hebben de consortia hiervoor een lokale kennisagenda opgesteld.

Onderwerpen

  • Gezonde fysieke en sociale leefomgeving
  • Multidisciplinair en domeinoverstijgend
  • Innovatief
  • Samenwerking in een consortium vanuit onderzoek, beleid en praktijk
  • Bijdragen leveren aan kennisontwikkeling en implementatie

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 5

Geplaatst op

24 januari 2019

Deadline

26 maart 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Maak ruimte voor gezondheid: krachtenbundeling voor kennis over een omgevingsgerichte aanpak – Fase 2 (pdf) 105 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de oproep in fase 2:

  • Het verder versterken en bestendigen van de 8 consortia waarin relevante vakgebieden vanuit onderzoek, praktijk en beleid bijdragen aan kennisontwikkeling, -verspreiding en implementatie.
  • De beantwoording van de in fase 1 gestelde kennisvragen door middel van de uitvoering van onderzoeksprojecten in de praktijk. De aard van deze projecten kan divers zijn.
  • De projecten richten zich op meerdere niveaus van een integrale aanpak voor een gezonde leefomgeving.
  • De projecten sluiten aan en bouwen voort op landelijke en regionale kennisvragen en gebruik van onderzoeks- en beleidsinstrumenten voor een gezonde en veilige leefomgeving.

Wat kan worden aangevraagd?

Per consortium is maximaal € 400.000 beschikbaar voor een aanvraag met samenhangende werkpakketten, mits deze aan de criteria voldoet. Fase 2 sluit nauw aan op de resultaten uit fase 1. Looptijd voor fase 2 is maximaal drie jaar.

Randvoorwaarden

De subsidieaanvraag bevat vier onderdelen:
1.    De aanvraag zelf met een voorstel voor onderzoek. Eén aanvraag kan bestaan uit meerdere (onderzoeks)projecten of werkpakketten. Het bevat een SMART uitgewerkt plan van activiteiten met tijdsplanning en realisatiedoelstellingen/mijlpalen.
Daarnaast worden er een aantal bijlagen verwacht:
2.    Kennisagenda: een geprioriteerde en onderbouwde regionale maatschappelijke kennisagenda waarop de aanvraag gebaseerd is.
3.    Consortium informatie: een beschrijving, visie en plan voor (borging in) de toekomst.
4.    Begroting

Samenwerkingsovereenkomst
Wij vragen in mei een concept van de samenwerkingsovereenkomst. In geval van honorering vraagt ZonMw een definitieve/getekende versie bij het meldingsformulier.

Wie kan aanvragen?

Dit is een subsidieronde op uitnodiging. ZonMw nodigt de hoofdaanvragers van de lopende acht consortia ‘Maak ruimte voor gezondheid’ uit om een subsidieaanvraag in te dienen.

  • Een aanvraag kan alleen door een onderzoeksinstelling worden ingediend.

Budget

Maximaal € 400.000 voor 3 jaar.
Cofinanciering is een noodzakelijke voorwaarde.

Aanvraag indienen

U kunt tot 26 maart 2019, 14:00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Maak ruimte voor gezondheid: krachtenbundeling voor kennis over een omgevingsgerichte aanpak – Fase 2 (pdf) 105 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Astrid van den Broek. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website