De subsidieoproep draagt bij aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen sámen met de burger met de structurele inbedding van living labs Sport en Bewegen in de vorm van een projectleider (de lab-regisseur).

Onderwerpen

  • living labs sport en bewegen
  • structurele inbedding
  • sociale innovatie

Onderdeel van programma

Living Labs Sport en Bewegen

Geplaatst op

24 november 2020

Deadline

15 januari 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Lokale verankering living labs sport en bewegen (pdf) 172 KB

Doel subsidieoproep

De subsidieoproep draagt bij aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen sámen met de burger met de structurele inbedding van living labs Sport en Bewegen in de vorm van een projectleider.
Aanvragen kunnen ingediend worden om living labs waarvoor ná de netwerkfase aantoonbaar draagvlak bestaat lokaal te verankeren. Met deze subsidie wordt een projectleider gefinancierd die de duurzame meerjarige samenwerking vorm gaat geven en onderzoek en innovatie binnen het lab gaat leiden.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidie financiert de inzet van de projectleider ten behoeve van de verankering van het living lab sport en bewegen en het initiëren en leiden van onderzoeks- en innovatietrajecten.  Het gaat hierbij hoofdzakelijk om personeelskosten (minimaal 90%) en activiteiten gericht op het versterken van de samenwerking met bestaande partners, de eventuele uitbreiding met nieuwe partners, het faciliteren van het proces van vraagarticulatie en het initiëren van innovatieprojecten.
Voor het ontwikkelen van innovaties samen met de burger wordt apart budget beschikbaar gesteld.

Randvoorwaarden

De aanvraag wordt ingediend door een hogeschool (door de overheid bekostigd, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). De projectleider van het living lab is in dienst van deze hogeschool.
De projectleider heeft de steun van de belangrijkste samenwerkingspartners.
De projectleider, en daarmee het living lab, committeert zich aan deelname aan het leernetwerk en spant zich in om kennis over de living lab methodiek breed beschikbaar te stellen voor landelijke kennisdeling en beleidsontwikkeling.

Wie kan aanvragen?

Projectleiders in dienst bij hogescholen. Samenwerking met de gemeente zoals bekend uit de oorspronkelijke aanvraag en een maatschappelijke organisatie is verplicht en blijkt uit de ingediende intentieverklaring

Budget

Max. 50.000 EUR, looptijd 12 maanden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 15 januari 2021, 14 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Lokale verankering living labs sport en bewegen (pdf) 172 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marloes Stammen. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website