Partijen die zijn uitgenodigd kunnen gezamenlijk subsidie aanvragen voor het inrichten van een programma ‘Leren en verbeteren in de palliatieve zorg’. Het programma bestaat uit vervolgstappen in het informeren over en leren van kwaliteit en kwaliteitsverbetering in de palliatieve zorg.

Onderwerpen

  • Leren en verbeteren
  • Kwaliteit meten
  • Kwaliteitsindicatoren
  • Palliatieve zorg

Onderdeel van programma

Palliantie II

Geplaatst op

30 november 2021

Deadline

10 februari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Leren en verbeteren in de palliatieve zorg (pdf) 151 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het geven van een vervolg aan wat er al in kaart is gebracht over de kwaliteit van palliatieve zorg, om zo een gezamenlijk, lerend systeem te ontwikkelen. Dit houdt in het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen beeld en het in kaart brengen van het ‘wat’ en ’hoe’, om op basis hiervan te kunnen leren en verbeteren.

Wat kan worden aangevraagd?

Door ZonMw uitgenodigde partijen kunnen via 1 hoofdaanvrager subsidie aanvragen voor het inrichten van een programma ‘Leren en verbeteren in de palliatieve zorg’. Het programma neemt vervolgstappen in het in kaart brengen van, informeren over en leren van kwaliteit en kwaliteitsverbetering in de palliatieve zorg.

Randvoorwaarden

De subsidieaanvraag moet verbinding hebben met bestaande initiatieven en projecten over meten van kwaliteit en een samenwerking met (eind)gebruikers en afspraken over borging bevatten. Ook moet in de projectgroep iemand met expertise en ervaring op het gebied van leren en verbeteren aanwezig zijn.

Wie kan aanvragen?

Partijen die persoonlijk door ZonMw zijn uitgenodigd kunnen subsidie aanvragen. 1 van die genodigde partijen kan als hoofdaanvrager een gezamenlijke subsidieaanvraag indienen. De partijen dienen een samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

Budget

Deze subsidieronde levert 1 project op, met een richtbedrag van € 150.000,-. Cofinanciering is gewenst als indicatie voor commitment en een duurzame voortzetting van de samenwerkingsstructuur.

 

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 10 februari 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Leren en verbeteren in de palliatieve zorg (pdf) 151 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Karen van Reenen of Vivianne van Beyeren. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website