ZonMw wil met deze subsidieoproep bijdragen aan het verder ontwikkelen van het potentieel van leefstijlgeneeskunde. Met leefstijlgeneeskunde wordt in deze subsidieoproep het volgende bedoeld: zorggerelateerde preventie gericht op het ondersteunen van het individu met bestaande gezondheidsproblemen, om de ziekteverschijnselen te reduceren, medicatie te verminderen of complicaties tegen te gaan.

Onderwerpen

 • Leefstijlgeneeskunde
 • (kosten)effectiviteit
 • Randvoorwaarden en succesfactoren voor succesvolle implementatie
 • Leefstijlfactoren
 • Experimentele ontwikkeling

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019-2022 – Programmalijn Innovatie

Geplaatst op

12 december 2019

Deadline

3 maart 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Leefstijlgeneeskunde (pdf) 236 KB

Doel subsidieoproep

Doelstellingen van de subsidieoproep zijn:

 1. Onderzoek doen naar de (kosten)effectiviteit van leefstijlgeneeskunde.
 2. Inzicht verkrijgen in de randvoorwaarden en succesfactoren voor succesvolle implementatie van leefstijlgeneeskunde, inclusief gewenste gedragsverandering bij (zorg)professionals.

De resultaten van dit onderzoek moeten bijdrage aan beter inzicht in welke leefstijlinterventies kunnen worden ingezet bij welke (chronische) aandoeningen/ziekten en bij welke patiënten leefstijlgeneeskunde succesvol kan zijn (en onder welke voorwaarde).

Wat kan worden aangevraagd?

Onderzoeksprojecten dienen zich te richten op de volgende aspecten (alle aspecten dienen in het project aan bod te komen):

 • Klinisch onderzoek bij patiënten waarbij de effecten van leefstijlgeneeskunde op fysiologische processen en mechanismen in het lichaam onderzocht worden.
 • Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van patiënten met leefstijlgeneeskunde.
 • Kwalitatief onderzoek naar randvoorwaarden en succesfactoren voor succesvolle implementatie van leefstijlgeneeskunde in de zorgpraktijk en/of onderwijs.

Randvoorwaarden

Voor de randvoorwaarden verwijzen wij u naar de subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?
Een aanvraag kan worden ingediend door een consortium dat bestaat uit ten minste:

 • Twee of meer onderzoeksorganisaties
 • Twee of meer zorginstellingen

Het consortium is multidisciplinair en dient relevante stakeholders te betrekken zoals patiënten, financiers van zorg (zoals zorgverzekeraars), beroepsverenigingen en (zorg)opleidingen.

De hoofdaanvrager is werkzaam bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie.
Hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) mogen bij maximaal 1 aanvraag betrokken zijn. Dit geldt ook al voor de projectidee-fase.

Budget

Het totale beschikbare budget voor deze ronde bedraagt maximaal € 5.000.000,-. Per samenwerkingsverband kan maximaal € 500.000,- (incl. BTW) subsidie worden aangevraagd voor maximaal 48 maanden. ZonMw streeft ernaar om 10 onderzoeksvoorstellen te honoreren.
Voor de financiële voorwaarden zie de oproeptekst.

Aanvraag indienen

U kunt tot 3 maart 2020, 14:00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Leefstijlgeneeskunde (pdf) 236 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Wilke van Ansem of Lussi Jordanov. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Lussi Jordanov

Programmasecretaris

+31 70 349 52 80
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website