U kunt subsidie aanvragen voor langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (looptijd van maximaal 8 jaar). Er dient een duidelijke koppeling met behandeling(en) te zijn. De onderwerpen universele preventie, dementie en depressie als hoofdthema zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze subsidieronde.

Onderwerpen

 • langlopend cohortonderzoek
 • ggz
 • psychiatrie
 • psychologie

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma ggz

Geplaatst op

25 maart 2019

Deadline

4 juli 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (pdf) 396 KB

Doel subsidieoproep

Veel psychische stoornissen ontstaan vroeg in het leven, met vaak levenslange gevolgen. Het doel van de subsidieoproep is om bij te dragen aan vroege herkenning en behandeling van psychische stoornissen om terugval of verergering te voorkomen.

Er is een groot gebrek aan kennis over de mechanismen van het ontstaan (van gezond naar ziek) en het beloop van psychische stoornissen. Daarom kan onderzoek aangevraagd worden gericht op de periode waarin de klachten of stoornissen ontstaan, intergenerationele overdracht, of het beloop van klachten. Ook kan onderzoek plaatsvinden naar persoonlijke risicoprofielen (kwetsbaarheden, (bio)markers, klachten, persoonlijke competenties, sociale steun) van individuen met een verhoogd risico op een ongunstig ziektebeloop.

Wat kan worden aangevraagd?

Uitgewerkte subsidieaanvragen zijn gericht op:

 • Het gebruik maken, versterken en harmoniseren van bestaande cohorten.
 • Nieuwe cohorten.

Gedacht kan worden aan onderzoek naar:

 • Het gunstig beïnvloeden van het ziektebeloop (van gezond naar ziek, van ziek naar hersteld).
 • Biologische, psychische of sociale mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan en het beloop van psychische problemen (inclusief terugval) of de effecten van behandeling.
 • Diagnostiek en herhalingsdiagnostiek.
 • Behandeling en terugvalpreventie.
 • Selectieve of geïndiceerde preventie.

Bij al het onderzoek is een duidelijke koppeling met behandeling(en), resultaten van het onderzoek moeten op korte termijn kunnen leiden tot verbetering van behandeling(en).

Waar nodig kan een beperkte effectiviteitsstudie aan het cohortonderzoek worden gekoppeld.

Randvoorwaarden

In deze subsidieronde kunt u alleen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen als u een positief advies op uw projectidee heeft ontvangen óf als u ZonMw heeft laten weten dat u ondanks uw negatieve advies toch wilt indienen.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager is een onderzoeksorganisatie en maakt deel uit van een multidisciplinair samenwerkingsverband. De voorkeur gaat uit naar aansluiting bij al bestaande samenwerkingsverbanden. In het samenwerkingsverband zijn vertegenwoordigd:

 • vertegenwoordigers van cliënten en naasten
 • zorg-/praktijkinstellingen
 • kennisinstellingen
 • met het oog op de implementatie, wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor verbinding met relevante partijen uit de samenleving, zoals gemeenten, verzekeraars, scholen, werkgevers, fondsen en/of beleidsmakers

Partijen zeggen het samenwerkingsverband voor de volledige looptijd van het project toe.

Budget

Het maximale subsidiebedrag is € 1,5 miljoen per subsidieaanvraag met een looptijd van maximaal 8 jaar. Uit de subsidieaanvraag moet de noodzaak voor de looptijd blijken. In totaal is voor deze subsidieronde € 7,5 miljoen beschikbaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 4 juli 2019, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (pdf) 396 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tamara Adonis of Marloes van der Maas. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Tamara Adonis of Marloes van der Maas

Programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 52 79
E-mailadresggz@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website