Stichting Patiënt en Kwaliteit (SPK) kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen.

Onderwerpen

  • Kwaliteitsgelden
  • Patiëntenfederatie
  • SPK

Onderdeel van programma

Kwaliteitsgelden

Geplaatst op

16 juni 2022

Deadline

31 juli 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie 2022 (pdf) 157 KB

Doel subsidieoproep

Met de inzet van kwaliteitsgelden werken (samenwerkende) beroepsgroepen en patiëntenorganisaties aan kwaliteit van zorg in Nederland. Zij doen dit door het (door)ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsbeleid en een breed en samenhangend scala aan methodieken en instrumenten voor zorgprofessionals.

Wat kan worden aangevraagd?

De SPK kan een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van:

  • het door de (beroeps)organisaties (doen) ontwikkelen en actueel houden van professionele standaarden
  • het (doen) ontwikkelen van ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik van deze kwaliteitsstandaarden door de beroepsgroep bevorderen

Voor alle activiteiten die gefinancierd worden uit de Kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie geldt dat zij inhoudelijk moeten aansluiten bij het beleid van de Patiëntenfederatie op dat onderwerp.

Randvoorwaarden

De aanvraag van subsidie vindt plaats op basis van een bundeling van projecten, waarin de uit te voeren deelprojecten (zowel projecten die binnen een jaar worden afgerond als projecten, die meerdere jaren beslaan) inhoudelijk en financieel zijn geduid. Coördinatie- en beheerkosten kunnen onderdeel zijn van dit plan en worden afzonderlijk als deelproject of als onderdeel van het uurtarief zichtbaar gemaakt en betreffen maximaal 15% van het totale jaarlijks beschikbare bedrag.

Wie kan aanvragen?

Stichting Patiënt en Kwaliteit

Budget

In totaal is voor het jaar 2022 € 3.479.630 beschikbaar aangevuld met door ZonMw vastgestelde onderschrijdingen uit eerdere jaren. Dit bedrag is inclusief eventueel verschuldigde BTW. Het programmabudget wordt jaarlijks verhoogd voor de loonbijstellingen. Dit onder het voorbehoud dat het ministerie van Financiën hiervoor de middelen beschikbaar stelt. Het uitgangspunt voor de frequentie van aanvragen is vier keer per jaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 31 juli 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie 2022 (pdf) 157 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Kees-Jan den Heijer of Simone Schellekens. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website