IKNL kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden palliatieve zorg. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen.

Onderwerpen

  • kwaliteitsgelden
  • palliatieve zorg
  • IKNL

Onderdeel van programma

Kwaliteitsgelden

Geplaatst op

16 september 2022

Deadline

7 oktober 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kwaliteitsgelden palliatieve zorg (pdf) 165 KB

Doel subsidieoproep

Met de inzet van kwaliteitsgelden werken (samenwerkende) beroepsgroepen en patiëntenorganisaties aan kwaliteit van zorg in Nederland. Zij doen dit door het (door)ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsbeleid en een breed en samenhangend scala aan methodieken en instrumenten voor zorgprofessionals.

Wat kan worden aangevraagd?

IKNL kan een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden palliatieve zorg. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van het:

  • door de (beroeps)organisaties (doen) ontwikkelen en actueel houden van professionele standaarden
  • (doen) ontwikkelen van ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik van deze kwaliteitsstandaarden door de beroepsgroep bevorderen

De subsidieaanvraag vindt plaats op basis van een bundeling van projecten, waarin de uit te voeren deelprojecten inhoudelijk en financieel zijn geduid. Coördinatie- en beheerkosten kunnen onderdeel zijn van dit plan en worden afzonderlijk als deelproject of als onderdeel van het uurtarief zichtbaar gemaakt.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een aanvraag voor kwaliteitsgelden palliatieve zorg kan ingediend worden door IKNL als hoofdaanvrager (samenwerken met andere partijen is dus mogelijk). Ook als andere partijen betrokken worden, is IKNL als subsidieaanvrager verantwoordelijk voor de besteding van de subsidie en dient ook over de door andere partijen uitgevoerde onderdelen verantwoording af te leggen.

Budget

In totaal is voor het jaar 2022 op dit moment € 776.000,- beschikbaar. Dit bedrag is inclusief eventueel verschuldigde BTW. Het uitgangspunt voor de frequentie van het aanvragen van subsidie is twee keer per jaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 7 oktober 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kwaliteitsgelden palliatieve zorg (pdf) 165 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Kees-Jan den Heijer of Simone Schellekens. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website