SKMS 2 kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden medisch specialistische zorg vanuit het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI). De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen.

Onderwerpen

  • kwaliteitsgelden
  • medisch specialistische zorg
  • SKMS 2

Onderdeel van programma

Kwaliteitsgelden

Geplaatst op

11 november 2021

Deadline

30 november 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg (SRI) 2022 (pdf) 157 KB

Doel subsidieoproep

Met de inzet van kwaliteitsgelden werken (samenwerkende) beroepsgroepen en patiëntenorganisaties aan kwaliteit van zorg in Nederland. Zij doen dit door het (door)ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsbeleid en een breed en samenhangend scala aan methodieken en instrumenten voor zorgprofessionals.

Wat kan worden aangevraagd?

SKMS 2 kan een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden medisch specialistische zorg. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van het:

  • door de (beroeps)organisaties (doen) ontwikkelen en actueel houden van professionele standaarden
  • (doen) ontwikkelen van ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik van deze kwaliteitsstandaarden door de beroepsgroep bevorderen

Voor alle activiteiten die gefinancierd worden uit de kwaliteitsgelden medisch specialistische zorg geldt dat zij inhoudelijk moeten aansluiten bij het beleid van de Federatie Medisch Specialisten op dat onderwerp. De Federatie Medisch Specialisten wordt door de Raad Kwaliteit geadviseerd over het te voeren beleid. Dit beleid is te vinden op de online omgeving van SKMS 2. Op de online omgeving van SKMS 2 staat ook een tabel waarin per kwaliteitsinstrument het bijbehorende beleidskader is aangegeven.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

SKMS 2

Budget

Er kan in 2022 € 1.310.000 worden aangevraagd. Dit bedrag is inclusief eventueel verschuldigde BTW.

Aanvraag indienen

U kunt tot 30 november 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg (SRI) 2022 (pdf) 157 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Kees-Jan den Heijer of Simone Schellekens. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website