SKMS 2 kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden medisch specialistische zorg. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen.

Onderwerpen

  • kwaliteitsgelden
  • medisch specialistische zorg
  • SKMS 2

Onderdeel van programma

Kwaliteitsgelden

Geplaatst op

15 juli 2021

Deadline

26 augustus 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg (pdf) 162 KB

Doel subsidieoproep

Met de inzet van kwaliteitsgelden werken (samenwerkende) beroepsgroepen en patiëntenorganisaties aan kwaliteit van zorg in Nederland. Zij doen dit door het (door)ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsbeleid en een breed en samenhangend scala aan methodieken en instrumenten voor zorgprofessionals.

Wat kan worden aangevraagd?

SKMS 2 kan een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden medisch specialistische zorg. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van het:

  • door de (beroeps)organisaties (doen) ontwikkelen en actueel houden van professionele standaarden
  • (doen) ontwikkelen van ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik van deze kwaliteitsstandaarden door de beroepsgroep bevorderen

Voor alle activiteiten die gefinancierd worden uit de kwaliteitsgelden medisch specialistische zorg geldt dat zij inhoudelijk moeten aansluiten bij het beleid van de Federatie Medisch Specialisten op dat onderwerp. De Federatie Medisch Specialisten wordt door de Raad Kwaliteit geadviseerd over het te voeren beleid. Dit beleid is te vinden op de online omgeving van SKMS 2. Op de online omgeving van SKMS 2 staat ook een tabel waarin per kwaliteitsinstrument het bijbehorende beleidskader is aangegeven.

Randvoorwaarden

De aanvraag van subsidie vindt plaats op basis van een bundeling van projecten per onderdeel, waarin de uit te voeren deelprojecten (zowel projecten die binnen een jaar worden afgerond als projecten, die meerdere jaren beslaan) inhoudelijk en financieel zijn geduid. Coördinatie- en beheerkosten kunnen onderdeel zijn van dit plan en worden afzonderlijk als deelproject of als onderdeel van het uurtarief zichtbaar gemaakt en betreffen maximaal 15% van het totale jaarlijks beschikbare bedrag.

Wie kan aanvragen?

SKMS 2

Budget

In totaal is voor Kwaliteitsgelden Medisch specialistische Zorg voor het jaar 2021 € 14.447.816,-beschikbaar. Dit bedragen is inclusief eventueel verschuldigde BTW. Het programmabudget wordt jaarlijks verhoogd voor de loonbijstellingen. Dit onder het voorbehoud dat het ministerie van Financiën hiervoor de middelen beschikbaar stelt. Het uitgangspunt voor de frequentie van subsidie aanvragen is twee keer per jaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 26 augustus 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg (pdf) 162 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Kees-Jan den Heijer of Simone Schellekens. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website