Het NHG kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden huisartsen. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen.

Onderwerpen

  • kwaliteitsgelden
  • huisartsen
  • NHG

Onderdeel van programma

Kwaliteitsgelden

Geplaatst op

15 juli 2021

Deadline

24 augustus 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Kwaliteitsgelden Huisartsen – Thuisarts.nl (pdf) 203 KB

Doel subsidieoproep

Met de inzet van kwaliteitsgelden werken (samenwerkende) beroepsgroepen en patiëntenorganisaties aan kwaliteit van zorg in Nederland. Zij doen dit door het (door)ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsbeleid en een breed en samenhangend scala aan methodieken en instrumenten voor zorgprofessionals.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieoproep richt zich specifiek op de doorontwikkeling van de website Thuisarts.nl. Het betreft een verdere digitalisering van de huisartsenzorg door het aanbieden van informatie aan huisartsen en patiënten. Met deze doorontwikkeling kunnen onderstaande activiteiten uit het programma Kwaliteitsgelden op een betrouwbare en onafhankelijke wijze toegankelijk gemaakt worden.

De activiteiten die met de kwaliteitsgelden bekostigd worden zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van:  

  • het (doen) ontwikkelen en actueel houden van de medisch inhoudelijke Richtlijnen, met de focus op Standaarden en Behandelrichtlijnen
  • het (doen) ontwikkelen van ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik van de NHG-standaarden door de beroepsgroep bevorderen
  • het ontwikkelen van instrumenten die patiënten in staat stellen om input te leveren en kennis te nemen van NHG-standaarden en de betekenis daarvan

De subsidieaanvraag vindt plaats op basis van een bundeling van projecten, waarin de uit te voeren deelprojecten (zowel projecten die binnen een jaar worden afgerond als projecten, die meerdere jaren beslaan) inhoudelijk en financieel zijn geduid.

Randvoorwaarden

De kwaliteitsgelden worden niet ingezet voor:

  • wetenschappelijk onderzoek
  • activiteiten in het kader van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
  • implementatieactiviteiten op een specifieke zorglocatie of in een specifieke zorgorganisatie
  • projecten die uitsluitend dienen ten behoeve van het opleiden van aio’s

Wie kan aanvragen?

Het NHG.

Budget

In totaal is voor de jaren 2020, 2021 en 2022 totaal maximaal € 425.000,- beschikbaar. Dit bedrag is inclusief eventueel verschuldigde BTW en wordt gefinancierd uit het ZonMw programma Kwaliteitsgelden NHG. Cofinanciering is daarbij vereist.

Aanvraag indienen

U kunt tot 24 augustus, 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Kwaliteitsgelden Huisartsen – Thuisarts.nl (pdf) 203 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Kees-Jan den Heijer of Simone Schellekens. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website