Het NHG kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden huisartsen. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen.

Onderwerpen

  • kwaliteitsgelden
  • huisartsen
  • NHG

Onderdeel van programma

Kwaliteitsgelden

Geplaatst op

19 mei 2022

Deadline

1 juli 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kwaliteitsgelden Huisartsen (pdf) 195 KB

Doel subsidieoproep

Met de inzet van kwaliteitsgelden werken (samenwerkende) beroepsgroepen en patiëntenorganisaties aan kwaliteit van zorg in Nederland. Zij doen dit door het (door)ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsbeleid en een breed en samenhangend scala aan methodieken en instrumenten voor zorgprofessionals.

Wat kan worden aangevraagd?

De activiteiten die met de Kwaliteitsgelden van het NHG bekostigd worden zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van:

  • het (doen) ontwikkelen en actueel houden van de medisch inhoudelijke NHG-Richtlijnen, met de focus op NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen;
  • het (doen) ontwikkelen van ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik van de NHG-standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen door de beroepsgroep bevorderen;
  • het ontwikkelen van instrumenten die patiënten in staat stellen om input te leveren en kennis te nemen van NHG-standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen en de betekenis daarvan.

De subsidieaanvraag vindt plaats op basis van een bundeling van projecten, waarin de uit te voeren deelprojecten (zowel projecten die binnen een jaar worden afgerond als projecten, die meerdere jaren beslaan) inhoudelijk en financieel zijn geduid.

Randvoorwaarden

De kwaliteitsgelden worden niet ingezet voor:

  • wetenschappelijk onderzoek
  • activiteiten in het kader van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
  • implementatieactiviteiten op een specifieke zorglocatie of in een specifieke zorgorganisatie
  • projecten die uitsluitend dienen ten behoeve van het opleiden van aio’s

Wie kan aanvragen?

Het NHG.

Budget

In totaal is voor het jaar 2022 € 3.284.168 beschikbaar. Dit bedrag is inclusief eventueel verschuldigde BTW. Het uitgangspunt voor de frequentie van het aanvragen van subsidie is één keer per jaar. Het programmabudget wordt jaarlijks verhoogd voor de loonbijstellingen. Dit onder het voorbehoud dat het ministerie van Financiën hiervoor de middelen beschikbaar stelt.

Aanvraag indienen

U kunt tot 1 juli, 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kwaliteitsgelden Huisartsen (pdf) 195 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Kees-Jan den Heijer of Simone Schellekens. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website