In deze tweede ronde van het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg wordt gezocht naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg en professionaliteit rondom de patiënt. Met deze oproep nodigen wij u uit om uw eerder ingediende projectidee uit te werken naar een volledige subsidieaanvraag naar nieuwe vormen van organisatie van zorg.

Onderwerpen

  • Innovatie van Zorg
  • Organisatie van Zorg
  • Medisch specialistische zorg
  • Evaluatie van zorgprocessen middels cyclisch actie-onderzoek
  • Waarde gedreven zorg en patiëntgerichte zorg

Onderdeel van programma

Actieonderzoek Innovatieve Zorg

Geplaatst op

28 januari 2019

Deadline

2 april 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Kwaliteit van Zorg: Actieonderzoek Innovatieve Zorg, Ronde 2018 (pdf) 525 KB

Doel subsidieoproep

De Nederlandse gezondheidszorg is in het algemeen goed, maar kan beter. Winst kan worden behaald door zorg beter aan te sluiten bij het dagelijks leven van mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische probleem. Het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg heeft als doel actieonderzoek te financieren ten behoeve van verbeteringen in de organisatie van zorg. Specifiek op het gebied van de verschuiving van zorg (‘juiste zorg op de juiste plek’).

Wat kan worden aangevraagd?

De uitgewerkte aanvraag richt zich op een actueel probleem in de organisatie van zorg. De aanvraag heeft betrekking op actieonderzoek naar verbetering en vernieuwing van zorg bij de zorgorganisaties in samenwerking met relevante (zorg)partners en patiënten/cliënten. In de projecten gaat het om kennisontwikkeling over innoverende en vernieuwende processen. En over werkzame oplossingen/methodieken. Uitsluitend de uitgewerkte aanvragen die voldoen aan de randvoorwaarden en procedurele voorwaarden worden in behandeling genomen. De voorwaarden zijn terug te vinden in de oproep.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Uitsluitend aanvragers die een projectidee hebben ingediend, mogen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen.

Budget

Voor de ronde is totaal € 900.000 beschikbaar, voor 3 a 5 projecten. De beoogde maximale duur van de projecten is 18 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 2 april 2019 14:00 uur uw uitgewerkte aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Kwaliteit van Zorg: Actieonderzoek Innovatieve Zorg, Ronde 2018 (pdf) 525 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Huizer of Prya Badrie-Moennalal. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website