Deze subsidieoproep is om een voorstel voor een onderzoek te ontvangen waarmee de ervaren kwaliteit van leven van naasten van mensen met beperkingen, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, kan worden bepaald. Dit onderzoek betreft een vervolg op een eerder uitgevoerd onderzoek (2019).

Onderwerpen

  • (Verstandelijke) beperkingen
  • Naasten
  • Participatie
  • Kwaliteit van leven

Onderdeel van programma

Gewoon Bijzonder

Geplaatst op

10 augustus 2021

Deadline

20 oktober 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kwaliteit van naasten - vervolg 2021 (pdf) 143 KB

Doel subsidieoproep

Dit onderzoek is een vervolg op het eerder in 2019 uitgevoerde onderzoek en dient antwoord te geven op de vraag hoe ouders, broers/zussen, partners, kinderen en andere naasten van mensen met een (verstandelijke) beperking hun leven ervaren en waarderen, en hoe dit de afgelopen twee jaar is veranderd, afgezet tegen een representatieve steekproef van de totale Nederlandse bevolking. Hierbij dienen alle aspecten van het leven van naasten meegenomen te worden, zoals de zorg en ondersteuning voor henzelf, het regelen van de zorg voor hun verwant met een beperking, het gezin en gezinssysteem, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd.

Wat kan worden aangevraagd?

De bedoeling is om meer zicht te krijgen op de ervaren kwaliteit van leven van naasten van mensen met een (verstandelijke) beperking. Deze huidige subsidieoproep is erop gericht om het onderzoek uit 2019 te herhalen (2021/2022).

Randvoorwaarden

Ten opzichte van het onderzoek uit 2019 ligt de nadruk nu meer op de diversiteit van de mensen met een beperking zelf (verschillende soorten beperkingen), maar ook op diversiteit van de naasten. Denk hierbij aan meer diversiteit in sekse, leeftijd, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en culturele achtergrond.

Wie kan aanvragen?

Voor deze subsidieoproep worden drie partijen uitgenodigd om gezamenlijk een subsidieaanvraag in te dienen. Het gaat om de drie partijen die ook de eerste meting hebben uitgevoerd in 2019, te weten:

  • Tilburg University, Tranzo, AW Leven met een verstandelijke beperking (Petri Embregts)
  • Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid Orthopedagogiek (Annette van der Putten)
  • Nivel (Cordula Wagner)

Budget

Dit project maakt deel uit van het VWS-programma Volwaardig Leven en wordt uitgezet vanuit het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder. Voor de eerste vervolgmeting (2021/2022) is een bedrag van € 200.000,- euro beschikbaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 20 oktober 2021, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kwaliteit van naasten - vervolg 2021 (pdf) 143 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Linda Gerth. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Linda Gerth

Programmamanager Gewoon Bijzonder

+31 70 349 52 30
gerth@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website