Deze subsidieoproep is om een voorstel voor een onderzoek te ontvangen waarmee de ervaren kwaliteit van leven van naasten van mensen met beperkingen, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, kan worden bepaald. Dit onderzoek betreft een vervolg op een eerder uitgevoerd onderzoek in 2019/2020 en een kennissynthese op dit thema in 2022.

Onderwerpen

  • (Verstandelijke) beperkingen
  • Naasten
  • Participatie
  • Kwaliteit van leven

 

Onderdeel van programma

Gewoon Bijzonder

Geplaatst op

8 november 2022

Deadline

16 december 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kwaliteit van leven van naasten - vervolg 2023 (pdf) 205 KB

Doel subsidieoproep

Dit onderzoek is een vervolg op het eerder in 2019 uitgevoerde onderzoek en dient antwoord te geven op de vraag hoe ouders, broers/zussen, partners, kinderen en andere naasten van mensen met een (verstandelijke) beperking hun leven ervaren en waarderen, en hoe dit de afgelopen jaren is veranderd, afgezet tegen een representatieve steekproef van de totale Nederlandse bevolking. Hierbij dienen alle aspecten (zoals opgehaald in de kennissynthese van 2022) van het leven van naasten meegenomen te worden, zoals de zorg en ondersteuning voor henzelf, het regelen van de zorg voor hun verwant met een beperking, het gezin en gezinssysteem, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd.

Wat kan worden aangevraagd?

De bedoeling is om meer zicht te krijgen op de ervaren kwaliteit van leven van naasten van mensen met een (verstandelijke) beperking. Deze huidige subsidieoproep is erop gericht om het onderzoek uit 2019 te herhalen.

Randvoorwaarden

Ten opzichte van het onderzoek uit 2019 ligt de nadruk nu meer op de diversiteit van de mensen met een beperking zelf (verschillende soorten beperkingen), maar ook op diversiteit van de naasten. Denk hierbij verschillende soorten naasten, maar ook aan meer diversiteit in sekse, leeftijd, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en culturele achtergrond.

Wie kan aanvragen?
Voor deze subsidieoproep wordt het Nivel uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen. Afstemming met eerder betrokken partijen (te weten Tilburg University, Tranzo, AW Leven met een verstandelijke beperking en Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid Orthopedagogiek) is hierbij een vereiste.

Budget
Dit project wordt, op verzoek van VWS, uitgezet vanuit het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder. Voor deze vervolgmeting is een bedrag van € 170.000,- euro beschikbaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 16 december 2022, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kwaliteit van leven van naasten - vervolg 2023 (pdf) 205 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Linda Gerth. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Linda Gerth

Programmamanager Gewoon Bijzonder

+31 70 349 52 30
gerth@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website