ZonMw wil met het Talentprogramma Klinische Fellows de werelden van kliniek en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbinden en versterken, door te investeren in ‘bruggenbouwers’. Jonge gepromoveerde clinici krijgen de kans om deze brugfunctie op te bouwen en hun eigen wetenschappelijke onderzoekslijn op te zetten.

Onderwerpen

 • Talent
 • Arts-onderzoeker
 • Vernieuwend onderzoek
 • Eigen onderzoeksgroep
 • Doelmatigheidsonderzoek (DO)
 • Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG)

Onderdeel van programma

Klinische Fellows

Geplaatst op

11 november 2020

Deadline

12 januari 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Klinische Fellows 2019 (pdf) 271 KB

Doel subsidieoproep

In dit programma krijgen jonge gepromoveerde clinici de kans om deze brugfunctie op te bouwen en hun eigen wetenschappelijke onderzoekslijn op te zetten. Gepromoveerde medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen, (verpleeg)huisartsen en jeugdartsen, ziekenhuisapothekers, sociaal- en specialisten ouderengeneeskundige, klinisch chemici of dierenartsen met ervaring op het gebied van medisch wetenschappelijk onderzoek kunnen een aanvraag indienen.

Vanuit de programma’s ”Doelmatigheidsonderzoek” (DO) en “Goed Gebruik Geneesmiddelen” (GGG) is er in deze ronde extra budget beschikbaar om elk één talentvolle jonge medisch specialist een Klinisch Fellowship te bieden.

Wat kan worden aangevraagd?

De subsidie bedraagt maximaal €200.000. Voor deze Klinische Fellows ronde is in totaal € 1.200.000,- beschikbaar.

Randvoorwaarden

Deze openstelling geldt alleen voor hen die een e-mail hebben ontvangen, waarin zij door ZonMw worden uitgenodigd een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen.

Wie kan aanvragen?

 • Aanvragen worden gedaan door individuele onderzoekers (en niet door duo’s of (onderzoeks)groepen).
  • Gehonoreerde aanvragers uit de vorige rondes van Klinische Fellows zijn uitgesloten van deelname;
  • Een aanvrager mag maximaal één aanvraag indienen per Klinische Fellow ronde;
  • Een aanvrager mag binnen het Klinische Fellows programma maximaal twee keer een aanvraag indienen;
  • Een aanvraag mag niet tegelijkertijd met andere subsidievormen, zoals de Vernieuwingsimpuls het aanvraagproces doorlopen.
 • De aanvrager is geen gevestigd groepsleider en heeft nog niet eerder grote onderzoekssubsidies als PI verkregen waarmee een eigen onderzoeksgroep opgezet is.  Uit de aanvraag moet duidelijk een eigen op te zetten onderzoekslijn naar voren komen, waarvoor ondersteuning met een Klinisch Fellowship noodzakelijk is.
 • De aanvrager verricht klinische taken naast het wetenschappelijk onderzoek.
 • Het onderzoeksvoorstel betreft een klinisch en fundamenteel van aard wetenschappelijk onderzoek met een aanwijsbare relevantie voor verbetering van de patiëntenzorg.

Budget

Voor deze Klinische Fellows ronde is in totaal € 1.200.000,- beschikbaar.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 12 januari 2021, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Klinische Fellows 2019 (pdf) 271 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Adee Bodewes Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website