U kunt subsidie aanvragen voor klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Dit is de tweede van in totaal 3 subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek binnen het Onderzoeksprogramma ggz.

Onderwerpen

 • ggz
 • klinisch toegepast onderzoek
 • zorgevaluatie
 • kennisagenda’s

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma ggz

Geplaatst op

14 juni 2021

Deadline

3 augustus 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Klinisch Toegepast Onderzoek – Ronde 2 (pdf) 256 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze oproep is om evaluatieonderzoeken te stimuleren die kennis opleveren over de (kosten)effectiviteit van zowel nieuwe, als bestaande behandelingen en diagnostische interventies in de ggz. De resultaten van deze onderzoeken kunnen ondersteuning bieden bij de onderbouwing van richtlijnen, zorgstandaarden of beleidsmatige keuzes.

Wat kan worden aangevraagd?

In totaal is voor deze subsidieronde € 3 miljoen beschikbaar. Het maximaal aan te vragen bedrag per subsidieaanvraag is € 600.000,-, met een richtlooptijd van 5 jaar en een maximum van 7 jaar.

Een looptijd van 7 jaar is mogelijk, mits goed onderbouwd. Denk hierbij aan:

 • de noodzaak van een langere follow-up
 • studies met langdurige behandelingen (6 tot 12 maanden), waardoor de gewenste follow-up periode niet binnen de 48 maanden ligt

Een langere inclusieperiode wordt niet gezien als een goede onderbouwing voor een langere looptijd, indien de inclusie ook bereikt kan worden door het betrekken van meer centra.

Randvoorwaarden

Onderzoek dient aan de volgende voorwaarden te voldoen in deze subsidieronde:

 • Het gaat om klinisch toegepast onderzoek
 • Het onderzoek sluit aan bij (één van) de onderzoeksagenda’s van de NVvP, MIND, P3NL of de V&VN.
 • Het onderzoek richt zich op één van de volgende categorieën stoornissen:
  • Angststoornissen
  • Obsessieve-compulsieve stoornissen
  • Verslavingsstoornissen
  • Gedragsstoornissen
  • Eetstoornissen
 • Het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd in een samenwerkingsverband

Wie kan aanvragen?

Een subsidieaanvraag kan worden aangevraagd door een zorg- of onderzoeksinstelling. Samenwerking tussen ten minste 1 academisch centrum en minimaal 1 niet-academisch centrum is verplicht binnen deze subsidieronde. Voor alle ZonMw subsidieoproepen geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt of kan leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun.

Aanvraag indienen

U kunt tot 3 augustus 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Klinisch Toegepast Onderzoek – Ronde 2 (pdf) 256 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tamara Adonis of Marloes van der Maas. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Tamara Adonis of Marloes van der Maas

Programmamanagers Onderzoeksprogramma ggz

+31 70 349 52 79
ggz@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website