In 2019 is in 4 regio’s gewerkt aan de implementatie van de Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Deze pilotregio’s zijn Oost-Brabant, Midden-Nederland, Overijssel en Limburg. Inmiddels hebben deze regio’s via ZonMw een vervolgsubsidie gekregen voor 2020. Om te komen tot een landelijke invoering van de Ketenveldnorm is op verzoek van de ministeries van J&V en VWS subsidie beschikbaar gesteld voor de 6 resterende regio’s.

Onderwerpen

 • invoering
 • ketenveldnorm
 • levensloopfunctie

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

Geplaatst op

12 maart 2020

Deadline

12 mei 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep op uitnodiging: Invoering Ketenveldnorm levensloopfunctie (pdf) 438 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om in de resterende 6 regio’s de Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg op te starten. Per regio kan subsidie worden aangevraagd voor de inzet van een projectleider, die relevante partijen voor de ketenveldnorm levensloopfunctie en de gemeenten met elkaar verbindt.

De 6 regio’s en bijbehorende levensloopaanbieders zijn:

 • Noord Nederland (Levensloopaanbieders: GGZ Drenthe, Lentis en GGZ Friesland)
 • Gelderland (Levensloopaanbieders: ProPersona en GGNet)
 • Noord Holland (Levensloopaanbieder: Noord Holland Noord)
 • Amsterdam (Levensloopaanbieder: Arkin)
 • Den Haag (Levensloopaanbieder: Fivoor)
 • Zeeland-West Brabant (Levensloopaanbieder: WNB)

GGZ Nederland en VGN voeren een landelijk evaluatietraject uit.

Wat kan worden aangevraagd?

De subsidie die kan worden aangevraagd bedraagt maximaal €50.000,- per regio. De looptijd van het project bedraagt maximaal 8 maanden met een uiterlijke einddatum van 1 maart 2021. Per regio is éénmalig budget beschikbaar.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Dit betreft een subsidieoproep op uitnodiging.

 • Eén partij fungeert als hoofdaanvrager. De hoofdaanvrager is één van de levensloopaanbieders in de regio.
 • Eén persoon wordt aangesteld als projectleider en penvoerder. De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van het project en is het eerste aanspreekpunt voor ZonMw.

Aanvraag indienen

U kunt tot 12 mei 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep op uitnodiging: Invoering Ketenveldnorm levensloopfunctie (pdf) 438 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Lisanne Hogema

Programmamanager

31 70 349 54 78
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website