De beroepsverenigingen die een uitnodiging hebben ontvangen van ZonMw kunnen subsidie aanvragen voor het inventariseren van bestaande, geplande en gewenste activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor paramedische zorg. De beroepsverenigingen voeren individueel een eigen inventarisatie uit.

Onderwerpen

 • Inventarisatie
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Paramedische beroepsverenigingen

Onderdeel van programma

Programma Paramedische Zorg 2019-2022

Geplaatst op

23 december 2019

Deadline

21 januari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Inventarisatie kwaliteitsstandaarden paramedische beroepsgroepen (pdf) 358 KB

Doel subsidieoproep

Binnen het programma Paramedische Zorg 2019-2022 stimuleren we kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg. Het programma bestaat uit 2 onderdelen:

 1. Kennisvergroting en onderzoek
 2. Kwaliteit en transparantie

Deze subsidieoproep gaat over onderdeel 2. Binnen dit onderdeel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, (stroomlijning van) richtlijnontwikkeling en daarmee het verbeteren van de transparantie van de kwaliteit van zorg.

Het doel van deze subsidieoproep is het inventariseren van bestaande, geplande en gewenste activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden van de betrokken paramedische beroepsverenigingen. Op basis van dit overzicht wordt met de partijen van de Bestuurlijke Afspraken van het programma de keuze gemaakt op welke onderwerpen ingezet wordt in de komende subsidieronde voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Wat kan worden aangevraagd?

De betrokken paramedische beroepsverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor het inventariseren van bestaande, geplande en gewenste activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. In bijlage 1 van de subsidieoproep staan de vragen die in de inventarisatie beantwoord moeten worden.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

ZonMw nodigt de 7 betrokken paramedische beroepsverenigingen uit om een subsidieaanvraag in te dienen. Het gaat om de volgende beroepsverenigingen:

 • Ergotherapie Nederland (EN)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)

De KNGF en SKF dienen een gezamenlijke subsidieaanvraag in.

Budget

Voor deze subsidieronde is in totaal € 60.000,- beschikbaar, inclusief BTW. Per beroepsvereniging is er € 10.000,- beschikbaar voor de uitvoering van de inventarisatie kwaliteitsstandaarden. De duur van de inventarisatie bedraagt 3 maanden en dient uiterlijk 12 mei 2020 beschikbaar te zijn voor ZonMw.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 21 januari 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Inventarisatie kwaliteitsstandaarden paramedische beroepsgroepen (pdf) 358 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elke van Vliet of Vivianne van Beyeren. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website