Deze subsidieoproep gaat over het moderniseren van reeds bestaande richtlijnen. Modernisering in de zin van meer digitale vervlechting met aanpalende producten, visueler ingericht, flexibel(er) inspringend op nieuwe evidence (flexibele update, living guidelines) en meer gericht op de individuele patiënt, waarbij ‘aanpalende producten’ integraal en coherent volgen.

Onderwerpen

  • digitale vernieuwing
  • digitale integratie richtlijnen en aanpalende producten
  • patiëntpaden
  • leidraad kwaliteitsstandaarden
  • kwaliteitskenmerken richtlijnen

 

 

 

Onderdeel van programma

Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut

Geplaatst op

11 december 2019

Deadline

11 februari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Innovatie van Richtlijnen (pdf) 106 KB

Doel subsidieoproep

De projecten dragen enerzijds bij aan concrete producten en anderzijds aan het genereren van nieuwe kennis, inzichten, methoden en technieken ter verbetering van de voortdurende actualiteit, toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid van richtlijnen. Ontwikkeling en onderzoek worden gestimuleerd, waarbij de richtlijn zelf als centrale drager van informatie gemoderniseerd wordt.

Aan het eind van de onderzoeksperiode levert ieder project tenminste één gemoderniseerde richtlijn op, met tenminste één aanpalend gekoppeld product. Ook levert ieder project een bijdrage aan een nieuwe versie van de Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden die andere richtlijnmakers kunnen gebruiken om hun richtlijn op eenzelfde manier te moderniseren.

Wat kan worden aangevraagd?

Als uw projectidee in subsidieronde Innovatie van Richtlijnen een positief advies tot uitwerken heeft gekregen, kunt u uw subsidieaanvraag indienen.
Als u besluit tegen negatief advies in een subsidieaanvraag in te dienen, dient u dit vooraf per mail te melden bij ZonMw.

In deze ronde voor uitgewerkte subsidieaanvragen kan subsidie worden aangevraagd voor modernisering van reeds bestaande richtlijnen in de zin van meer digitale vervlechting met aanpalende producten, visueler ingericht, flexibel(er) inspringend op nieuwe evidence (flexibele update, living guidelines) en meer gericht op de individuele patiënt, waarbij aanpalende producten integraal en coherent volgen.

Randvoorwaarden

De subsidieoproep is niet bedoeld voor het slechts herzien of actualiseren van een bestaande richtlijn met nieuwe evidence en ook niet voor het ontwikkelen van een geheel nieuwe richtlijn.

Wie kan aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door een beroepsorganisatie die eigenaar is van richtlijnen of door de beheerder/regiehouder van multidisciplinaire richtlijnen, namens de beroepsorganisaties die hier gezamenlijk eigenaar van zijn.

Samenwerking met zorginhoudelijk deskundigen (gebruikers) en academische disciplines betrokken bij richtlijnontwikkeling enerzijds en disciplines als informatiekunde, informatica en datascience anderzijds is verplicht. Daarnaast wordt er actief bijgedragen aan het ontwikkel- en onderzoeksnetwerk en aan de nieuwe Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 1,8 miljoen beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd met een maximale looptijd van 3 jaar. Cofinanciering is een pré.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 11 februari 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet. Download alle informatie

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Innovatie van Richtlijnen (pdf) 106 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ineke Voordouw (senior programmamanager) of Hettie Blonk (programmasecretaris).

Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Hettie Blonk

Programmasecretaris

+31 70 349 54 66
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website