Deze oproep is een stimulering om meer onderzoeksresultaten te halen uit lopende en afgeronde ZonMw projecten uit het IZB/NAZ programma 2014-2017 (inclusief Lyme en Q-support). Dit betreft een subsidie-oproep uit uitnodiging.

Onderwerpen

 • infectieziekten
 • non-alimentaire zoönosen
 • lyme

Onderdeel van programma

Infectieziektebestrijding 2014-2017

Geplaatst op

13 december 2018

Deadline

7 februari 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Infectieziektebestrijding Aanvullingsronde 2018 (pdf) 302 KB

Doel subsidieoproep

Deze oproep is een stimulering om meer onderzoeksresultaten te halen uit lopende en afgeronde ZonMw projecten uit het IZB/NAZ programma 2014-2017 (inclusief Lyme en Q-support).

Wat kan worden aangevraagd?

Voorbeelden van projecten die in aanmerking komen:

 1. Meer analyses met bestaande data, samples of bestaande cohorten (nieuwe onderzoeksvragen).
 2. Extra deelnemers includeren om power te vergroten om risicofactoren te analyseren om nieuwe/aanvullende onderzoeksvragen te beantwoorden.
 3. Modellen die zijn ontworpen voor voorspellen van een bepaalde ziekte ook toepassen op andere ziekte(n).
 4. Onderzoeken of implementatie van een tool of instrument, bijvoorbeeld uit een Verspreidings-en implementatie impuls (VIMP) project, effect heeft op ziektelast.

Randvoorwaarden

 1. Het onderzoek moet bijdragen aan de programma doelen van het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017, inclusief non-alimentaire zoönosen.
 2. Huidige project (oorspronkelijke gehonoreerd project) is minimaal op de helft van de geplande looptijd per 1 december 2018.
 3. Goede progressie van het huidige project.
 4. De maximale looptijd van het aan te vragen onderzoek is 18 maanden.
 5. Per onderzoek is maximaal 50.000 euro beschikbaar.
 6. Maximaal 1 aanvraag per gehonoreerd project.
 7. Samenwerking tussen verschillende onderzoeken is een pré.

Exclusiecriteria:

 • Deze ronde is niet bedoeld om de doelstelling van het huidige lopende/afgeronde project te financieren.
 • Deze ronde is niet bedoeld voor implementatieprojecten.
 • Vertalen van fundamentele onderzoeksresultaten naar translationeel, klinisch en praktijk onderzoek.

Wie kan aanvragen?

 1. Projectgroep leden (niet noodzakelijk de hoofdaanvrager) van gehonoreerde projecten binnen het 2e programma Infectieziektebestrijding/non-alimentaire Zoönosen (inclusief lyme), waarvan het project op 1 december 2018 over de helft van de geplande looptijd is.
 2. Projectleiders van projecten gehonoreerd bij Q-support (jaren 2014-2018), die onder ZonMw beheer zijn gebracht.

Budget

Er kan per project maximaal €50.000 euro worden aangevraagd.

Aanvraag indienen

U kunt tot 7 februari 2019 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Infectieziektebestrijding Aanvullingsronde 2018 (pdf) 302 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Suzanne Verver of Linda van Nierop. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Suzanne Verver

Programma secretaris infectieziektebestrijding

Telefoonnummer+31 70 349 52 36
E-mailadresverver@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Linda van Nierop

Programma secretaris infectieziektebestrijding

Telefoonnummer+31 70 349 53 94
E-mailadresnierop@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website