Sport Data Valley (SDV) is de digitale onderzoek infrastructuur van Topteam Sport dat de ICT potentie binnen sport en bewegen wil ontsluiten voor meer sport en data gedreven innovatie en is één van de drie pijlers die Nederland een mondiale koppositie moet geven als het gaat om innovatie in de sport.

Onderwerpen

  • Sport
  • Bewegen
  • Innovatie
  • Open data
  • Datascience

Onderdeel van programma

Sportinnovator

Geplaatst op

4 september 2020

Deadline

6 oktober 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Meer Impact met Sport en Beweeg Data (pdf) 184 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om meer impact te generen met sport- en beweeg data. Deze oproep maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van big data en artificial intelligence in de sport, bij (lokale) overheden, maatschappelijke organisaties, wetenschap en/of het bedrijfsleven. Binnen deze oproep kunnen tenminste vier deelprojecten worden gestart waarbij nieuwe en duurzame samenwerkingen met verschillende type gebruikers, zoals wetenschappers, beleidsmedewerkers, ondernemers, coaches en sporters worden gevormd. Met deze gebruikers kunnen bruikbare tools worden ontwikkeld en getest. Ook kunnen nieuwe analysemethoden ontwikkeld kunnen worden in combinatie met functionele dashboards waarin de resultaten gepresenteerd kunnen worden die voldoen aan de behoefte van bepaalde gebruikers.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze gesloten oproep is €200.000 beschikbaar voor de uitvoering van tenminste vier deelprojecten die bijdragen aan de hierboven genoemde doelstellingen. Dit is tevens het maximaal aan te vragen subsidiebedrag.

Randvoorwaarden

Deze gesloten oproep vindt op uitnodiging plaats.

Wie kan aanvragen?

De Universiteit Leiden wordt hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke. Het projectconsortium wordt uitgebreid met de wetenschappelijke kennispartners die deelnemen aan het project ‘Sport Data Valley’. Deze partners worden opgevoerd als medeaanvrager.

Organisatorische randvoorwaarden

Uw aanvraag wordt ondersteund door een actieve betrokkenheid van de eindgebruiker. Uw aanvraag  bestaat uit tenminste vier deelprojecten waarbij vier verschillende (maatschappelijke) organisaties betrokken zijn, zoals een sportbond, een gemeente, een brancheorganisatie en/of een onderneming. Dit houdt in dat zij meepraten, meebeslissen en/of deelnemen aan de uitvoering van het project. Dit moet het rendement van het project in de praktijk verhogen, zodat meer impact gemaakt kan worden met de beschikbare sport- en beweegdata.

Financiële randvoorwaarden

  • Hoofdaanvrager(s) kunnen de subsidie gebruiken voor kosten die samenhangen met het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van (nieuwe) gebruikersgroepen, de opschaling van online functionaliteiten voor nieuwe sporten en de doorontwikkeling van bestaande online functionaliteiten.
  • Kosten voor personeel, materiaal en implementatie/communicatie dienen in redelijkerwijze verhouding te staan met betrekking tot het te bereiken doel: Het uitbreiden van de ondersteuningsmogelijkheden van het platform in de sport, zodat meer impact gegenereerd kan worden met sport- en beweegdata.
  • Er komt een Letter of Commitment van ten minste vier maatschappelijke organisaties, waaruit blijkt dat de betreffende organisatie het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte onderschrijft en waaruit blijkt dat er een bijdrage wordt geleverd aan het ontwikkelen en testen van de online functionaliteiten van Sport Data Valley. Deze organisaties nemen als projectpartner deel voor eigen rekening en risico. De Letter of Commitment wordt, op briefpapier van de desbetreffende organisatie, aangeleverd en ondertekend door een daartoe gemachtigd persoon.  

Budget

Binnen deze gesloten oproep is €200.000 beschikbaar voor de uitvoering van tenminste vier deelprojecten. Dit is tevens het maximaal aan te vragen subsidiebedrag.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 6 oktober 2020, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Meer Impact met Sport en Beweeg Data (pdf) 184 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Niels Reijgersberg, 070 349 54 21 Reijgersberg@zonmw.nl Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website