Medische innovaties worden continu doorontwikkeld om steeds betere zorg te leveren. Het vakgebied Health Technology Assessment (HTA) biedt methodologie aan voor het beoordelen van de (toegevoegde) waarde van medische innovaties. De (verdere) ontwikkeling van HTA methodologie draagt bij aan het maken van voldoende overwogen besluiten.

Onderwerpen

Deze oproep beperkt zich tot het (door)ontwikkelen van methodologie voor incrementeel ontwikkelende MedTech. Incrementeel ontwikkelend wordt hierbij gedefinieerd als een stapsgewijze verandering of toevoeging. We onderscheiden twee typen incrementele ontwikkeling, namelijk:

  • Door doorontwikkeling: Incrementele veranderingen door de doorontwikkeling van de medische technologie. Hierbij kunt u denken aan technologie, waarvan wordt verwacht dat er voortdurend nieuwe versies beschikbaar komen.
  • In de toepassing: Incrementele veranderingen in de toepassing van de medische technologie (bijvoorbeeld wijzigingen in het indicatiegebied, zoals indication creep) die ook mogelijke veranderingen in de effectiviteit of in de zorgkosten met zich meebrengen.

Onderdeel van programma

HTA Methodologie 2021-2024

Geplaatst op

12 juli 2022

Deadline

13 september 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep HTA methodologie – ronde 1 (pdf) 424 KB

Doel subsidieoproep

Het is soms onduidelijk of een innovatie (kosten)effectief is en voor wie die ingezet moet worden. Deze oproep richt zich op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde methodologie voor situaties waar betere besluitvorming nodig is (een beslisdilemma) voor incrementeel ontwikkelende MedTech. Projecten dienen zich te richten op een (casus van een) maatschappelijk relevant beslisdilemma rondom incrementeel ontwikkelende MedTech. Deze methodologie moet, na onderzoek naar passendheid en bruikbaarheid, uiteindelijk breder ingezet kunnen worden dan alleen voor de onderzochte casus. Projecten moeten leiden tot betere beslissingen over gepast gebruik, doelmatige inkoop van zorg en/of pakketbeheer.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep is voor het (door)ontwikkelen van een concreet onderzoeksdesign, analysetechniek of uitkomstmaat die een beslisdilemma in de praktijk vereenvoudigt. Deze methodologie kan ook toegepast worden bij andere doelgroepen, technologieën of zelfs zorgdomeinen. Het beslisdilemma staat op een kennisagenda, is aangekaart door een of meerdere belanghebbenden of is naar voren gekomen uit de gapanalyse.

Randvoorwaarden

Projecten moeten voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

  • Het beslisdilemma over incrementeel ontwikkelende MedTech is maatschappelijk relevant.
  • Een concreet methode (onderzoeksdesign, analysetechniek of uitkomstmaat) wordt ontwikkeld of doorontwikkeld die breed toegepast kan worden.
  • De methodologie wordt getoetst op passendheid en bruikbaarheid door belanghebbenden (fit for use).
  • De relevante belanghebbenden zijn betrokken bij het vaststellen van het beslisdilemma, het (door)ontwikkelen van methodologie en het toetsen van de fit for use. Belanghebbenden vanuit tenminste twee perspectieven en tenminste één methodologieontwikkelaar zijn vertegenwoordigd in de samenwerking.
  • De methodologie is toepasbaar in de Nederlandse praktijk.

Wie kan aanvragen?

De volgende partij(en) kan/kunnen aanspraak maken op (een gedeelte van de) subsidie:

  1. Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht.
  2. Nederlandse zorginstellingen die niet onder punt 1 vallen.
  3. Nederlandse patiëntenverenigingen/belangenverenigingen.

Budget

€ 200.000 voor een periode van 12 maanden. Een langere looptijd (maximaal 2 jaar) is mogelijk mits goed onderbouwd.

Aanvraag indienen

U kunt tot 13 september 2022 om 14 uur indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep HTA methodologie – ronde 1 (pdf) 424 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Gwen Teesing. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website