Deze subsidieoproep is op uitnodiging en is gericht aan Housing First Nederland en heeft betrekking op het in kaart brengen, evalueren en verspreiden van de werkzame elementen van het Housing First model in de Nederland.

Onderwerpen

 • beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • Housing First
 • effectiviteit Housing First in Nederland
 • expertisefunctie inbedden Housing First in beleid
 • landelijke infrastructuur

Onderdeel van programma

Beschermd Thuis

Geplaatst op

20 augustus 2020

Deadline

17 september 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Housing First (pdf) 433 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep op uitnodiging richt zich op het in kaart brengen, evalueren en verspreiden van de werkzame elementen van het Housing First model in de Nederland. Daarbij ligt de focus op het ontwikkelen van een infrastructuur en praktische bruikbare handvatten om Housing First in te bedden in de lokale of regionale situatie. Deze zijn gericht op zowel bestaande Housing First praktijken, als andere relevante stakeholders (zoals gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties).

Wat kan worden aangevraagd?

Het project is in ieder geval gericht op onderstaande onderdelen:

 • Het opzetten van een landelijke infrastructuur gericht op het verzamelen, bundelen en uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices rondom Housing First.
 • Onderzoek naar de effectiviteit, werkzame elementen en implementatie van het Housing First model in Nederland. Hierbij wordt in ieder geval ingegaan op:
  • de uitkomsten op cliëntniveau en stakeholderniveau
  • de relatie tussen effectiviteit en de mate van modelgetrouwheid.

Het onderzoek resulteert in en concrete handvatten met betrekking tot het implementeren van de resultaten in de praktijk.  

 • Het inrichten van een expertisefunctie gericht op het adviseren van relevante stakeholders over het inbedden van het Housing First principe in lokaal of regionaal beleid.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen? 

Deze subsidieoproep is op uitnodiging en is gericht aan Housing First Nederland. Deze partij dient in samenwerking met relevante kennis-en praktijkorganisaties de subsidieaanvraag in.

Het is verplicht om tenminste de volgende projectleden toe te voegen:

 • Hoofdaanvrager en projectleider/penvoerder (zelfde persoon): is (eind)verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag; tijdens het aanvraagproces en de uitvoering van het project is dit de contactpersoon voor ZonMw.
 • Bestuurlijk verantwoordelijke: degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte kan vertegenwoordigen.

Welk bedrag kan aangevraagd worden?

Binnen deze subsidieoproep op uitnodiging is in totaal €200.000 beschikbaar. Dit is tevens het maximaal aan te vragen subsidiebedrag. De looptijd van het project is maximaal 24 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 17 september 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Housing First (pdf) 433 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met programmasecretaris Alice Lamain. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website